Thượng tướng Bùi Văn Nam, UVTW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì cuộc Hội thảo. Dự hội thảo có các đồng chí đại diện Văn phòng Quốc hội, Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ, Bộ Lao động – Thương binh xã hội; các Tổng cục, Vụ, Cục thuộc Bộ Công an và Giám đốc, Phó Giám đốc công an một số địa phương.

Thứ trưởng Bùi Văn Nam chủ trì Hội thảo lấy ý kiến về Dự thảo Luật Công an xã.

Nội dung bản dự thảo Luật Công an xã được xây dựng và đưa ra lấy ý kiến tại Hội thảo lần này bao gồm 7 chương, 53 điều trong đó có quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và hoạt động của Công an xã; Các quy định về đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện;  Các quy định về chế độ, chính sách và bảo đảm điều kiện làm việc đối với lực lượng Công an xã và Công tác quản lý nhà nước về Công an xã.

Trung tướng Nguyễn Văn Khảo, Cục trưởng Cục xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ điều hành hội thảo.

Thứ trưởng Bùi Văn Nam đề nghị các đại biểu phát huy tinh thần khoa học tham gia hội thảo, tập trung thảo luận để làm rõ những vấn đề dự thảo nêu, nhằm đảm bảo Luật Công an xã được xây dựng đúng quy trình, có tính khoa học pháp lý cao, đảm bảo yêu cầu về tiến độ.

Tại Hội thảo, đại diện các Bộ, Ban, ngành chức năng cũng như đại diện công an các địa phương đã tích cực thảo luận, đóng góp ý kiến tham gia vào bản Dự thảo Luật Công an xã và tờ trình.

Đại diện các Bộ ngành tham luận tại hội thảo.

Trong đó, các tham luận thống nhất tập trung vào 4 nội dung quan trọng như: Xác định rõ vai trò, vị trí của lực lượng Công an xã; Mô hình tổ chức của lực lượng Công an xã, đặc biệt ở cấp cơ sở ra sao cho phù hợp với thực tiễn hiện nay; Chế độ chính sách, điều kiện làm việc để đảm bảo hoạt động cho lực lượng Công an xã trong đó làm rõ phương án phân bổ ngân sách như thế nào, phần nào thuộc chi từ ngân sách trung ương, phần nào được phân bổ từ ngân sách địa phương;  

Sự phối hợp của các cơ quan, đơn vị chức năng trong quá trình xây dựng dự thảo để Luật Công an xã được xây dựng có chất lượng, đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ mà Quốc hội và Chính phủ đã đề ra.

Theo dự kiến, dự thảo Luật Công an xã sẽ được hoàn thiện để chuyển Bộ Tư pháp thẩm định vào tháng 6 sắp tới; tháng 7 sẽ báo cáo Chính phủ và tháng 10 sẽ trình Quốc hội khóa XIV để xem xét thông qua.

Tâm Phạm