Tham dự Hội thảo có các đồng chí đại diện các Viện nghiên cứu, các nhà quản lý, nhà khoa học trong và ngoài lực lượng CAND...

Tại Hội thảo, các đại biểu đã thảo luận, góp ý kiến, tập trung phân tích, đánh giá, dự báo tình hình thế giới, khu vực năm 2017 có tác động đến Việt Nam. Trong đó, tập trung đánh giá tổng quát tình hình kinh tế, khu vực năm 2016 và nhận định về năm 2017; 

Dự báo các yếu tố tác động đến môi trường hòa bình, ổn định ở khu vực; bức tranh về kinh tế, chính trị, chỉ ra những thuận lợi, khó khăn đối với Việt Nam và đề xuất các giải pháp để giữ ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội, góp phần phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại của đất nước...

Thứ trưởng Lê Quý Vương phát biểu tại Hội thảo.

Phát biểu tại Hội thảo, Thứ trưởng Lê Quý Vương ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, cố gắng của Viện Chiến lược và Khoa học Công an - đơn vị được giao chủ trì tổ chức Hội thảo đạt hiệu quả cao.

Trung tướng Trần Minh Thư, Viện trưởng Chiến lược và Khoa học Công an điều hành tham luận tại Hội thảo. 

Đồng chí Thứ trưởng nêu rõ, ngoài các ý kiến phong phú trình bày tại Hội thảo, Ban Tổ chức đã nhận được 18 báo cáo tham luận của các nhà lãnh đạo, nhà khoa học, nhiều bài viết sâu sắc, giúp chúng ta thấy được bức tranh toàn cảnh của thế giới. 

Đây là diễn đàn để các chuyên gia, các nhà khoa học trong và ngoài lực lượng CAND bày tỏ quan điểm, nhận định của mình về bức tranh thế giới, khu vực trong năm 2017. 

Việc trao đổi, thảo luận ý kiến ở diễn đàn này còn cung cấp luận cứ khoa học giúp Đảng ủy Công an Trung ương bổ sung cho định hướng chỉ đạo, có những giải pháp đúng đắn trong lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng CAND. 

Thời gian tới, Thứ trưởng Lê Quý Vương nhấn mạnh tới việc cần bám sát, dự báo đúng tình hình để đánh giá những tác động tích cực, chỉ ra những tác động tiêu cực để phòng tránh ảnh hưởng, tác động đến Việt Nam...

Anh Hiếu