Dự Hội nghị có các đồng chí: Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Dân vận Trung ương; Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban Chỉ đạo "Thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ)" Trung ương; Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Thào Xuân Sùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương; Ngô Thị Doãn Thanh, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương; Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam...Tại điểm cầu TP Hồ Chí Minh, Thượng tướng Phạm Dũng, Thứ trưởng Bộ Công an; đồng chí Hà Ngọc Anh, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương đến dự Hội nghị.

Các đồng chí lãnh đạo Bộ Công an nhận Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Đại đoàn kết dân tộc" của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Công an Bùi Văn Nam, Trưởng Ban Chỉ đạo "Thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ" TW nêu rõ: Qua 5 năm thực hiện Chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận (2011 – 2015) và sơ kết 2 năm thực hiện Chương trình phối hợp về "Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới" (2013 - 2015), công tác dân vận, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đã được đẩy mạnh, có bước phát triển mới, gắn kết chặt chẽ với phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" và các phong trào cách mạng, thi đua yêu nước của Đảng, Nhà nước, địa phương với nhiều nội dung, hình thức phong phú, đa dạng, hiệu quả; tinh thần trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ, cán bộ công chức, viên chức, hội viên, đoàn viên, các tầng lớp nhân dân với công tác dân vận, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới được nâng cao.

Chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận đã được Công an, Ban Dân vận và các ban, ngành, đoàn thể các cấp quan tâm, được các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng, tham gia và đạt nhiều kết quả quan trọng; phong trào thi đua "Dân vận khéo" được chủ động phối hợp thực hiện, đổi mới với nhiều hình thức phong phú, thiết thực phù hợp với tình hình, đặc điểm của từng đơn vị, địa phương.

Lực lượng chuyên trách làm công tác dân vận, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ từng bước củng cố, kiện toàn. Công tác kiện toàn thống nhất Ban Chỉ đạo "Phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ" từ cấp tỉnh đến cơ sở đã tạo điều kiện cho các địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đi vào chiều sâu, ngày càng có hiệu quả thiết thực.

Ban Dân vận Trung ương và Bộ Công an đã ký kết Chương trình phối hợp thực hiện công tác

Thông qua đó đã tăng cường hơn mối quan hệ phối hợp, gắn bó chặt chẽ và đề cao trách nhiệm giữa lực lượng Công an nhân dân với Ban Dân vận, MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên các cấp trên lĩnh vực đảm bảo an ninh, trật tự (ANTT). 

Tại Hội nghị, các đại biểu tham dự Hội nghị tại các điểm cầu đã tham gia đóng góp nhiều ý kiến, nhằm đánh giá một cách toàn diện công tác triển khai, thực hiện Chương trình phối hợp về "Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới", công tác kiện toàn Ban Chỉ đạo "Phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ" từ cấp tỉnh đến cơ sở trong 2 năm qua; phát huy những mặt tốt, khắc phục những tồn tại, thiếu sót và đề ra phương hướng tiếp tục thực hiện trong những năm tiếp theo...         

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Tô Lâm; đồng chí Trương Thị Mai đánh giá cao kết quả đạt được trong công tác phối hợp giữa Ban Dân vận Trung ương và Bộ Công an những năm vừa qua trong thực hiện Chương trình công tác dân vận; khẳng định, đây là cơ sở quan trọng để các đơn vị tiếp tục bổ sung nội dung, đổi mới công tác dân vận phù hợp với tình hình mới trong giai đoạn 2016 - 2021. 
Toàn cảnh hội nghị

Chỉ đạo nhiệm vụ cần thực hiện trong thời gian tới, Bộ trưởng Tô Lâm; đồng chí Trương Thị Mai đề nghị lực lượng Công an nhân dân, Ban Dân vận, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên tăng cường phối hợp tham mưu, đổi mới nội dung, hình thức, công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ bảo đảm thiết thực, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh của từng lĩnh vực, địa bàn.

Tập trung xây dựng, củng cố phong trào ở các địa bàn chiến lược, tuyến biên giới, biển đảo, địa bàn trọng điểm, phức tạp về ANTT. Phát triển phong trào theo hướng xã hội hóa, dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, lấy phương châm tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải về ANTT đến từng cơ quan, đơn vị, nhà trường, khu dân cư, gia đình; xây dựng khu dân cư xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường an toàn về ANTT; lựa chọn những mô hình tiêu biểu, nhân rộng trên các địa bàn, loại hình tổ chức có đặc điểm tương đồng.

Tổ chức các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, tệ nạn xã hội, tạo khí thế, động lực, khích lệ nhân dân tự giác, tích cực, chủ động tham gia bảo vệ ANTT, giáo dục, giúp đỡ, cảm hóa người vi phạm pháp luật tại cộng đồng. Chú trọng sơ kết, tổng kết, kịp thời khen thưởng, động viên những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ

Tại Hội nghị, đồng chí Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã trao tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Đại đoàn kết dân tộc" của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đối với các đồng chí lãnh đạo Bộ Công an: Bộ trưởng Tô Lâm, Thứ trưởng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bùi Văn Nam vì đã có đóng góp thiết thực cho công tác Mặt trận, cho sự nghiệp xây dựng khối Đại đoàn kết toàn dân tộc.  

*Nhân dịp này, Ban Dân vận Trung ương và Bộ Công an đã ký kết Chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận giai đoạn 2016 -2021.

PV