Chủ trì Lễ ký kết, về phía Bộ Công an do Thượng tướng Tô Lâm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì. Tới dự có Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; đại diện lãnh đạo các Tổng cục, Bộ Tư lệnh, các đơn vị nghiệp vụ.

Về phía Đài Tiếng nói Việt Nam do đồng chí Nguyễn Thế Kỷ, Uỷ viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc chủ trì. Tới dự có các đồng chí trong Ban Giám đốc, đại diện các đơn vị thuộc Đài Tiếng nói Việt Nam.

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm và Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Nguyễn Thế Kỷ ký chương trình phối hợp.

Tới dự còn có đồng chí Nguyễn Minh Hồng, Thứ trưởng Bộ Thông tin truyền thông; đại diện Ban Tuyên giáo Trung ương, Văn phòng Chính phủ...

Chương trình nhằm thực hiện hiệu quả và hoàn thiện cơ chế phối hợp trao đổi thông tin, tuyên truyền kịp thời, chính xác giữa Bộ Công an và đài Tiếng nói Việt Nam về công tác đảm bảo an ninh – trật tự, xây dựng lực lượng CAND, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và công tác bảo vệ an toàn, an ninh hệ thống phát thanh quốc gia.

Biểu dương, tôn vinh và tuyên truyền nhân rộng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong CAND và phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, xây dựng hình tượng người chiến sĩ CAND “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.

Nâng cao nhận thức, về vị trí, vai trò của công tác tuyên truyền trên sóng phát thanh quốc gia đối với công tác bảo vệ ANTT, xây dựng lực lượng CAND và công tác bảo vệ  an ninh, an toàn hệ thống sản xuất, truyền dẫn, phát sóng đến đội ngũ phóng viên, BTV, CTV thuộc Đài Tiếng nói Việt Nam và các cấp.

Bộ trưởng Tô Lâm tặng Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Nguyễn Thế Kỷ bức tranh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Theo đó, hai bên thống nhất nội dung phối hợp tuyên truyền các chủ trương chính sách, giải pháp của Đảng, Nhà nước về bảo vệ ANTT và xây dựng lực lượng CAND; vai trò nòng cốt của Công an trong công tác bảo đảm an ninh Quốc gia, giữ gìn TTATXH trong tình hình mới; phối hợp thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và những nội dung nghiệp vụ liên quan đến lĩnh vực hoạt động phát thanh; tuyên truyền về đổi mới công tác Công an và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; về vận động toàn dân tích cực tham gia phòng ngừa, phát hiện tố giác tội phạm, nâng cao ý thức cảnh giác, hiểu biết pháp luật của nhân dân; tuyên truyền nội dung, biện pháp và kết quả nâng cao sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng trong lực lượng CAND; về tiếp tục học tập theo đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; về siết chặt kỷ luật, kỷ cương, điều lệnh, xây dựng nếp sống vì nhân dân phục vụ gắn với phong trào “CAND học tập và thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”; tuyên truyền công tác cải cách hành chính; về xây dựng cơ chế huy động tiềm lực phát triển hậu cầu – kỹ thuật; nghiên cứu và ứng dụng các thành tựu khoa học vào phục vụ công tác; tôn vinh, biểu dương, cổ vũ, động viên  những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc...

Theo nội dung ký kết, hai bên đã phân công trách nhiệm cụ thể. Trong đó, Bộ Công an có trách nhiệm cung cấp thông tin kịp thời về các nội dung đã ký kết; chỉ đạo các lực lượng phối hợp chặt chẽ với Đài Tiếng nói Việt Nam phục vụ công tác tuyên truyền. Đài Tiếng nói Việt Nam chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ xây dựng kế hoạch, nội dung tuyên truyền.

Bộ trưởng Tô Lâm và Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Nguyễn Thế Kỷ.

Phát biểu tại Lễ ký kết, Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định trong những chiến công, thành tích của lực lượng Công an, có đóng góp quan trọng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Các chương trình của Đài Tiếng nói Việt Nam đã dành thời lượng lớn để cổ vũ, động viên CBCS Công an thi đua lập thành tích xuất sắc.

Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, việc ký kết chương trình phối hợp giữa 2 đơn vị là bước mở đầu có ý nghĩa thiết thực nhằm nâng cao hiệu quả và hoàn thiện cơ chế phối hợp giữa Bộ Công an và Đài Tiếng nói Việt Nam về công tác đảm bảo ANTT và đảm bảo an toàn, an ninh hệ thống sản xuất, truyền dẫn, phát sóng của Đài Tiếng nói Việt Nam.

Bộ Công an mong muốn sự phối hợp với Đài Tiếng nói Việt Nam ngày càng chặt chẽ, thường xuyên, liên tục, có chương trình, nội dung, kế hoạch cụ thể và hình thức tổ chức thực hiện phong phú, sáng tạo để tuyên truyền sâu rộng về nhiệm vụ đảm bảo ANTT, cổ vũ, động viên các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân nêu cao tinh thần cảnh giác, tích cực tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ; đấu tranh hiệu quả với những thông tin, luận điệu sai trái, thù địch, tạo thành sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong sự nghiệp bảo vệ ANTT.

Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương tạo điều kiện tốt nhất để phóng viên báo chí nói chung, phóng viên, biên tập viên Đài Tiếng nói Việt Nam nói riêng thâm thập thực tế tìm hiểu công tác, chiến đấu của lực lượng CAND, đồng thời có cơ chế thích hợp để cung cấp thông tin về tình hình kết quả thực hiện nhiệm vụ và các hoạt động của lực lượng CAND.

Đồng chí Nguyễn Thế Kỷ phát biểu cho biết, những năm qua, Đài Tiếng nói Việt Nam đã dành thời lượng lớn trên sóng các hệ phát thanh từ VOV1 đến VOV5, kênh truyền hình, VOV Giao thông, báo điện tử để thông tin về chiến công, thành tích cũng như các công tác của lực lượng Công an.

Trước đây và kể từ khi thực hiện chương trình ký kết, Đài Tiếng nói Việt Nam sẽ tích cực tuyên truyền hình tượng người chiến sĩ Công an trong quá trình bảo vệ ANQG, trật tự xã hội. Ngoài khối báo chí, Đài Tiếng nói Việt Nam còn có khối văn hoá, văn nghệ cũng tích cực góp phần tuyên truyền về lực lượng công an...

Phương Thuỷ