Tại hội nghị, Thiếu tướng Trần Đức Tuấn, Chánh Thanh tra Bộ Công an đã đánh giá công tác thanh tra CAND năm 2019 đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần tích cực cùng các lực lượng Công an hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Các mặt công tác thanh tra CAND đã có chuyển biến tiến bộ dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, sự phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả của Công an các đơn vị địa phương.

Trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao, Thanh tra CAND đã từng bước đổi mới các biện pháp công tác, thường xuyên và tích cực nghiên cứu để tự trang bị, bổ sung, cập nhật những vấn đề mới về đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác thanh tra và những quan điểm, biện pháp chỉ đạo nghiệp vụ của ngành.

Vì vậy, công tác thanh tra, quản lý và giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng của lực lượng Công an với nòng cốt là lực lượng Thanh tra thời gian qua đã đạt được những kết quả quan trọng, được lãnh đạo Bộ và lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương ghi nhận, đánh giá cao. Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác thanh tra còn một số hạn chế mà trong những thời gian tiếp theo cần phải khắc phục.

Tại hội nghị tập huấn sẽ tập trung đi sâu nghiên cứu 3 chuyên đề và hướng dẫn triển khai thanh tra 2 chuyên đề diện rộng năm 2020 như: Một số nội dung về công tác tiếp công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trong CAND; nội dung cơ bản của Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc “Tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc”; công tác xử lý sau thanh tra trong lực lượng CAND…

Quang Văn - Lan Phương