Tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Văn Toàn, Phó cục trưởng Cục Công tác chính trị CAND đã tóm tắt tình hình tư tưởng cán bộ chiến sĩ (CBCS) và dư luận trong CAND quý II, nhiệm vụ trọng tâm công tác tư tưởng và dư luận xã hội quý III/2017, Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”.

Tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5, khóa XII cho cán bộ, đảng viên, chiến sĩ trong Đảng bộ đơn vị, địa phương đảm bảo về nội dung và tiến độ. Tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân, ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh công bố Pháp lệnh về lực lượng Cảnh sát nhân dân.

Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 44, ngày 13-3-2017 của Bộ về tăng cường tính kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan, đơn vị; tăng cường quản lý CBCS thuộc thẩm quyền, chỉ đạo đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội chủ động nắm bắt chặt chẽ diễn biến tình hình tư tưởng và các mối quan hệ xã hội của CBCS.

Trung tướng Lê Văn Đệ phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, Trung tướng Lê Văn Đệ, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND, Bộ Công an nhấn mạnh, hội nghị đã diễn ra thành công với 18 ý kiến phát biểu thảo luận sôi nổi, trách nhiệm đến từ các đơn vị Công an các tỉnh khu vực phía Nam, các đơn vị trường đại học trực thuộc Bộ, cộng tác viên dư luận xã hội và các đơn vị chức năng.

Thời gian tới, Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục bám sát sự chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an và Tổng cục Chính trị CAND để định hướng công tác tuyên truyền.

Hải Âu