Phát biểu kết luận Hội nghị, Trung tướng Lê Văn Đệ nhấn mạnh: Từ đầu năm 2017, công tác tư tưởng trong CAND sẽ gắn kết chặt chẽ với công tác nắm bắt dư luận xã hội. Hội nghị nhằm đánh giá thực chất, toàn diện tình hình tư tưởng CBCS và dư luận xã hội trong CAND để giúp Tổng cục Chính trị CAND, Bộ Công an làm tốt công tác tham mưu chỉ đạo, định hướng tư tưởng và dư luận xã hội về những vấn đề phức tạp, nhạy cảm; giải đáp những khó khăn, vướng mắc ở đơn vị cơ sở và đề xuất các giải pháp góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng trong lực lượng CAND.

Toàn cảnh Hội nghị
Trung tướng Lê Văn Đệ phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Trung tướng Lê Văn Đệ, đề nghị: Thời gian tới, Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục bám sát sự chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an và Tổng cục Chính trị CAND để định hướng công tác tuyên truyền. 

Chú trọng tuyên truyền, biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, gương chiến đấu dũng cảm trong đấu tranh phòng chống tội phạm. Phản ứng kịp thời những dư luận trái chiều, xuyên tạc, thiếu tính xây dựng đối với lực lượng CAND. 

Đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ. Tổ chức cho CBCS cam kết rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống văn hóa ứng xử; chấp hành điều lệnh, kỷ luật, kỷ cương trong khi thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao…

Đức Mừng