Tham dự có Thiếu tướng Nguyễn Văn Dư, Phó tổng cục trưởng Tổng cục HC-KT và các Cục nghiệp vụ Bộ Công an; đồng chí Nguyễn Tuấn Thanh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Định.

Trong 9 tháng đầu năm 2017, Cảnh sát PCCC các Cụm thi đua đã tổ chức tốt các đợt sinh hoạt, giáo dục chính trị tư tưởng nhân kỷ niệm các ngày lễ, truyền thống của ngành.

Các đại biểu tham dự Hội nghị
Ảnh từ trái qua: Đ/c Nguyễn Tuấn Thanh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Định; Đ/c Thiếu tướng Đỗ Ngọc Cẩn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị; Đ/c Đại tá Huỳnh Văn An, Phó giám đốc Cảnh sát PCCC tỉnh Bình Định.

Nội dung các đợt thi đua đã bám sát yêu cầu, nhiệm vụ chính trị, chỉ tiêu công tác gắn với "Tiếp tục đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", phong trào CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy và 4 điều Bác Hồ dạy đối với lực lượng Cảnh sát PCCC. Thực hiện tốt Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và NQTW4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đẩy lùi sự suy thoái về đạo đức, lối sống, ngăn chặn biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" gắn với đợt sinh hoạt chính trị "tự soi, tự sửa".

Các mặt công tác XDLL CAND đều bám sát khẩu hiệu hành động "Đổi mới, chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả" với nhiều nội dung, hình thức phong phú, thiết thực thu hút đông đảo CBCS tham gia.

Hình ảnh người chiến sĩ PCCC không ngại hiểm nguy, gian khổ, sẵn sàng hy sinh thân mình để "cứu cái còn trong cái mất" được cấp ủy, chính quyền và nhân dân biểu dương, ghi nhận tạo nên hình ảnh cao đẹp của người chiến sĩ Công an cách mạng trong lòng nhân dân.

Thiếu tướng, Phó tổng cục trưởng Đỗ Ngọc Cẩn đã giải đáp một số kiến nghị của các đơn vị, đồng thời chỉ đạo một số nhiệm vụ về công tác XDLL từ nay đến cuối năm. Trong đó, tập trung thực hiện tốt phong trào thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh có 6 điều dạy CAND và 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc. Cấp ủy các đơn vị cần bám sát nhiệm vụ, giải pháp mang tính "gương mẫu, đi đầu" của lực lượng Công an trong thực hiện NQTW (khóa XII) gắn với rà soát, kiện toàn tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu của phong trào thi đua "Vì ANTQ" năm 2017.         

Tấn Tài – HS