Các cán bộ, giảng viên, học viên của Học viện CSND được tiếp cận và sử dụng các dịch vụ của BIDV một cách thuận lợi, nhanh chóng nhất; đồng thời BIDV đảm bảo dành cho Học viện CSND mức lãi suất và phí dịch vụ ưu đãi, hợp lý theo quy định của BIDV.

Học viện CSND cam kết ưu tiên sử dụng các sản phẩm dịch vụ ngân hàng của BIDV, tạo điều kiện giới thiệu, hỗ trợ cho các cán bộ, giảng viên, học viên của mình sử dụng các sản phẩm dịch vụ của BIDV, phấn đấu đến cuối năm 2016 tất cả các đơn vị trực thuộc sử dụng toàn bộ dịch vụ tài chính ngân hàng của BIDV.

Đại diện Học viện CSND và BIDV ký kết thỏa thuận hợp tác.

Khi có nhu cầu đầu tư, sử dụng các dịch vụ ngân hàng, các chương trình đầu tư cần tìm đối tác hợp tác, hai bên sẽ dành sự ưu tiên cho nhau trong trao đổi thông tin, sử dụng nguồn lực theo khả năng đáp ứng của từng bên…Nhân dịp này, Ngân hàng BIDV đã trao 10 suất học bổng cho học viên xuất sắc tiêu biểu của Học viện CSND

Thu Phương