Phát biểu tại lễ công bố quyết định thành lập và ra mắt 4 đơn vị mới, GS.TS, Trung tướng Nguyễn Xuân Yêm, Giám đốc Học viện CSND khẳng định: Thực hiện các quyết định của Bộ Công an về việc thành lập các đơn vị nói trên, Học viện CSND đã nhanh chóng tiến hành các thủ tục thành lập, điều động, phân công, bố trí cán bộ để các đơn vị sớm đi vào hoạt động.

Trung tướng Nguyễn Xuân Yêm, Giám đốc Học viện CSND trao quyết định thành lập cho đại diện 4 đơn vị mới, ảnh Tuấn Đạt.

Đồng chí Giám đốc Học viện CSND yêu cầu cán bộ chiến sỹ của các đơn vị mới cần nhận thức sâu sắc về vai trò, vị trí quan trọng của đơn vị mình trong xu hướng và lộ trình phát triển của Học viện; đoàn kết nhất trí, khắc phục khó khăn, tích lũy kinh nghiệm, nâng cao nhận thức về mọi mặt; nhanh chóng ổn định tổ chức, bố trí sắp xếp nơi làm việc, phương tiện làm việc một cách hợp lý để có thể triển khai hiệu quả công việc theo đúng chức năng, nhiệm vụ được giao.

Huyền Thanh