Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã tới dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. 

Cùng dự Hội nghị có Trung tướng Đào Gia Bảo, Cục trưởng Cục Công tác Đảng và công tác chính trị; Thiếu tướng Trần Minh Hưởng, Giám đốc Học viện CSND...

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành và các đại biểu dâng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và các cố Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ Công an các thời kỳ

Trong 5 năm qua, phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” trong Học viện CSND tiếp tục phát triển mạnh mẽ và đạt được những kết quả đáng ghi nhận, tự hào. Học viện đã làm tốt công tác động viên, khuyến khích đông đảo cán bộ, chiến sỹ tự giác tham gia các phong trào thi đua, phát huy vai trò của người đứng đầu, thực hiện nghiêm túc việc “nêu gương”, “tự soi, tự sửa”; chú trọng làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, công tác xây dựng Đảng để đẩy mạnh các hoạt động phong trào thi đua. Đặc biệt, từ các phong trào thi đua đã  xuất hiện ngày càng nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt được các cấp, các ngành khen thưởng. Trong phong trào thi đua dạy giỏi cấp Bộ, Học viện CSND luôn là một trong những đơn vị dẫn đầu. 

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành tặng hoa chúc mừng Học viện CSND

Tại Hội nghị, 15 tập thể và 75 cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” giai đoạn 2015-2020 của Học viện CSND đã vinh dự được nhận Giấy khen của Học viện. Đồng chí Thiếu tướng Trần Minh Hưởng, Giám đốc Học viện CSND cũng đã phát động phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” của Học viện CSND giai đoạn 2020-2025.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

 Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành đã ghi nhận, biểu dương và chúc mừng  những thành tích mà các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến của Học viện CSND đã đạt được trong giai đoạn 2015- 2020. 

Nhất trí với các nhiệm vụ, giải pháp mà Học viện CSND đề ra, đồng chí Thứ trưởng đề nghị Học viện CSND phải tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” giai đoạn 2020-2025 trong Học viện với các hình thức, nội dung đa dạng, phù hợp, thiết thực để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước, Bộ Công an giao phó. 

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành với các điển hình tiên tiến trong phong trào "Vì An ninh Tổ quốc" của Học viện CSND giai đoạn 2015-2020

Trong đó, nội dung, mục tiêu phong trào thi đua phải được cụ thể hóa và phù hợp với thực tế tổ chức và chức năng, nhiệm vụ của Học viện; gắn công tác thi đua, khen thưởng với thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong công tác giáo dục, đào tạo của Học viện. Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, lãnh đạo chỉ huy các đơn vị và vai trò nòng cốt xung kích của các tổ chức đoàn thể, quần chúng; gắn chặt phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” với việc thường xuyên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; học tập thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy CAND và các phong trào thi đua yêu nước khác. Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc thực hiện các chỉ tiêu thi đua đã đăng ký; chú trọng công tác phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, biểu dương, khen thưởng kịp thời để phong trào thi đua thường xuyên được nuôi dưỡng và phát triển…
Huyền Thanh