Theo đó, trong năm 2020, có 25 tân tiến sĩ đã bảo vệ thành công luận án. Tính đến năm 2020, Học viện CSND đã và đang đào tạo 24 khoá nghiên cứu sinh với trên 500 nghiên cứu sinh đã được công nhận học vị và cấp bằng tiến sĩ. 

Lãnh đạo Học viện CSND trao bằng tiến sĩ cho các nghiên cứu sinh

Đại tá, PGS.TS Phạm Công Nguyên, Phó Giám đốc Học viện CSND cho biết, các đề tài, luận án của các nghiên cứu sinh đều nghiên cứu về những vấn đề cấp thiết trong lý luận và thực tiễn trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, quản lý nhà nước về ANTT, tăng cường năng lực quản lý, lãnh đạo, chỉ đạo công tác chuyên môn. 

Các luận án tiến sĩ đi sâu khảo sát các vấn đề có tính thời sự, hoàn thiện chặt sẽ hệ thống lý luận chuyên sâu. Nhiều nghiên cứu sinh đã mạnh dạn nghiên cứu và đề xuất nhiều giải pháp mang tính đột phá. Các vấn đề vướng mắc trong thực tiễn đã được các nghiên cứu sinh đào sâu nghiên cứu, gắn kết chặt chẽ giữa tri thức lý luận và thực tiễn áp dụng pháp luật để có những giải pháp thiết thực trong thực tiễn.

Phát biểu tại lễ trao bằng tiến sĩ, Thiếu tướng, GS.TS Trần Minh Hưởng, Giám đốc Học viện CSND cho biết, trong những năm qua, nhiều cán bộ được đào tạo sau đại học tại Học viện CSND đã trở thành những nhà giáo, nhà khoa học có học vị, học hàm cao, có uy tín; nhiều đồng chí trở thành cán bộ lãnh đạo quan trọng tại một số cơ quan Đảng, chính quyền, các ngành khối nội chính… Đội ngũ cán bộ ngày đã và đang có nhiều đóng góp quan trọng cho sự phát triển về giáo dục- đào tạo, khoa học- công nghệ, phát triển lý luận cũng như giải quyết nhiều nhiệm vụ chiến lược về an ninh, trật tự của đất nước.

Lãnh đạo Học viện CSND chụp ảnh lưu niệm cùng với các tân Tiến sĩ

“Công tác đào tạo sau đại học đòi hỏi khách quan xuất phát từ nhu cầu nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu đảm bảo ANTT trong tình hình mới. Do vậy, trong thời gian tới, Học viện tiếp tục nâng cao hơn nữa các chương trình đào tạo, trở thành trường trọng điểm của ngành. Chúng tôi hy vọng, các tân tiến sĩ hôm nay sẽ tiếp tục phát huy năng lực của mình trong nhiệm vụ chuyên môn cũng như trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm.” Thiếu tướng, GS.TS Trần Minh Hưởng nhấn mạnh.

Lưu Hiệp