Đây là công trình do Tiểu ban Lý luận bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, Học viện CSND chủ trì tổ chức biên soạn. Các cuốn từ điển này có sự tham gia và sự đóng góp trí tuệ của các nhà khoa học có trình độ cao, chuyên môn phù hợp và có uy tín khoa học trong và ngoài Học viện CSND, được biên soạn trên cơ sở kế thừa những tài liệu nghiệp vụ của ngành Công an bằng tiếng Việt và tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Nga và tiếng Lào, đồng thời có sự tham khảo nhiều loại từ điển, bách khoa thư và các tài liệu uy tín. 

5 cuốn từ điển với khoảng 50.000 mục từ và thuật ngữ, đề cập hầu hết các lĩnh vực công tác Công an ra đời sẽ là công cụ phục vụ hiệu quả công tác giảng dạy, học tập, nghiên cứu, biên dịch, phiên dịch các tài liệu, sách báo nước ngoài bằng các thứ tiếng Anh, Pháp, Nga, Trung, Lào cho sinh viên Việt Nam, sinh viên quốc tế, cho lực lượng thực thi pháp luật nói chung và lực lượng CAND nói riêng. 

Ngoài ra, các cuốn từ điển còn hệ thống hóa các thuật ngữ chuyên ngành, góp phần hoàn thiện, làm phong phú thêm hệ thống ngôn ngữ Khoa học Công an Việt Nam.

Lãnh đạo Học viện CSND tặng từ điển Công an song ngữ cho các đại biểu

Ngay sau Lễ ra mắt, lãnh đạo Học viện CSND đã đề nghị Trung tâm nghiên cứu lý luận cảnh sát  phối hợp chặt chẽ với các đơn vị có liên quan khẩn trương xây dựng kế hoạch và phát hành các cuốn từ điển Công an song ngữ tới các đồng chí lãnh đạo Bộ, các cục nghiệp vụ, Công an các đơn vị, địa phương và các học viện, trường CAND để kịp thời phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu, biên dịch, phiên dịch của cán bộ, chiến sĩ, học viên, góp phần đáp ứng yêu cầu bảo vệ an ninh, trật tự trong tình hình mới.

Các đại biểu tham dự Lễ ra mắt bộ từ điển Công an song ngữ


Huyền Thanh