Ngày 17/8, Học viện CSND đã tổ chức lễ ra mắt Khoa Nghiệp vụ Cảnh sát vũ trang (NVCSVT). Khoa NVCSVT đào tạo cán bộ Công an có trình độ đại học ngành CSVT, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có kiến thức khoa học xã hội và nhân văn, có trình độ năng lực chuyên môn như: nắm vững kiến thức cơ bản về pháp luật, nghiệp vụ Công an, sử dụng thành thạo một số loại vũ khí thông dụng, các loại công cụ hỗ trợ, đặc biệt là các loại vũ khí đặc thù và các phương tiện thông tin liên lạc trong hoạt động của lực lượng CSVT. Chương trình đào tạo của Khoa sẽ kéo dài trong 5 năm.

Trung tướng Trần Đại Quang, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã gửi thư chúc mừng Khoa NVCSVT.

Trong thư, đồng chí Thứ trưởng cho biết việc Bộ Công an quyết định cho Học viện CSND được thành lập Khoa NVCSVT để đào tạo các sỹ quan chỉ huy CSVT vừa khẳng định sự trưởng thành, lớn mạnh của Học viện, vừa là yêu cầu thực tiễn bức thiết trong tình hình hiện nay và đề nghị Học viện CSND cần tập trung chỉ đạo, kiện toàn tổ chức và cán bộ, triển khai chương trình đào tạo, huấn luyện tạo điều kiện cho Khoa sớm đi vào hoạt động, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới

T.P.