Thực hiện chủ trương của Bộ Công an quy định về việc thực tập tốt nghiệp của các học viện, trường đại học, cao đẳng, trung cấp CAND; trong đó, tăng cường học viên lên địa bàn 3 huyện Mường Chà, Mường Nhé, Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên. Ngày 21 và 22-10-2019, Công an tỉnh Điện Biên phối hợp với Học viện ANND tổ chức triển khai thực tập tốt nghiệp cho học viên khóa 9 hệ liên thông chính quy từ trung cấp lên đại học tại địa bàn 3 huyện trên.

Công an tỉnh Điện Biên phối hợp với Học viện ANND triển khai thực tập tốt nghiệp cho học viên khóa 9 hệ liên thông chính quy từ trung cấp lên đại học tại địa bàn huyện Nậm Pồ.

Nhằm giúp học viên bổ sung, củng cố kiến thức đã được học tập và rèn luyện, bồi dưỡng năng lực vận dụng từ lý luận vào thực tiễn trong công tác bảo vệ ANQG tại các địa bàn nhạy cảm, trọng điểm. Lãnh đạo Bộ Công an đã chủ trương tăng cường học viên các trường Đại học, trung cấp CAND về thực tập tại cơ sở; bước đầu là tăng cường học viên Học viện ANND về địa bàn 3 huyện Mường Chà, Nậm Pồ, Mường Nhé. Đây là 3 huyện vùng sâu vùng xa, vùng biên giới có vị trí địa lý khó khăn, tình hình ANCT - TTATXH tương đối phức tạp, trong đó nổi bật là các vấn đề nhạy cảm về tình hình ANQG.

Đại tá Nguyễn Văn Hùng - Phó Ban chỉ đạo thực tập, Trưởng bộ môn nghiệp vụ I, Học viện ANND phát biểu giao nhiệm vụ tại lễ triển khai.

Đợt này, 161 học viên là cán bộ học liên thông từ trung cấp lên đại học sẽ tham gia thực tập trong thời gian 10 tuần. Trong đó, thực tập tại huyện Mường Chà là 42 học viên, huyện Nậm Pồ là 42 học viên và huyện Mường Nhé là 77 học viên. Ở địa bàn các huyện, các học viên sẽ được tổ chức tập huấn cơ bản về phong tục tập quán của đồng bào các dân tộc tại địa phương; phân công cán bộ có năng lực, phẩm chất, có kinh nghiệm trong công tác để trực tiếp tiếp nhận, hướng dẫn học viên tại địa bàn cơ sở.

Sau khi triển khai thực tập và phân công địa bàn, các học viên được hướng dẫn, triển khai nhiệm vụ thực tập và đưa về cơ sở để thực hiện nhiệm vụ.

Thu Trang