Đến dự có Thiếu tướng Nguyễn Xuân Tư, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục XDLL CAND; bà Phăne Savny, Tham tán Đại sứ quán Vương quốc Campuchia tại Việt Nam cùng Ban giám đốc Học viện ANND.

Năm 2013, Bộ Nội vụ Vương quốc Campuchia đã cử 20 lãnh đạo cấp phòng, đội nghiệp vụ đến học tập, bồi dưỡng tại Học viện ANND. Đây là dịp để các học viên có điều kiện học tập, trao đổi những vấn đề lý luận cũng như thực tiễn của công tác thu thập và xử lý thông tin an ninh.

Trên cơ sở đó giúp cho việc chỉ huy, điều hành nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia của Bộ Nội vụ Vương quốc Campuchia đạt hiệu quả hơn

Thu Phương