Đây là năm thứ 10 cuộc thi được tổ chức tại Việt Nam nhằm phổ biến, nâng cao nhận thức và trách nhiệm về an toàn thông tin ở các cơ sở GD&ĐT; đẩy mạnh phong trào nghiên cứu, học tập, trao đổi kinh nghiệm, cập nhật kiến thức công nghệ hiện đại và phát hiện những tài năng trong lĩnh vực an toàn thông tin. Ban tổ chức đã trao giải Nhất cuộc thi cho đội đội UIT-r3s0L đến từ Đại học CNTT - Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh.

Hai đội thi PTIT Bobo của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông và N/A của Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội cùng được trao giải Nhì. Ngoài ra, Ban tổ chức còn trao 3 giải Ba cho các đội Bl4ckH0l3 của Học viện Kỹ thuật Mật mã; đội Emgai's rain của Học viện An ninh nhân dân; đội zono@UIT của Đại học CNTT- Đại học Quốc gia TP.Hồ Chí Minh.
H.Thanh