Đến dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị có Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an.

Thứ trưởng Bùi Văn Nam trao kỷ niệm chương Bảo vệ ANTQ và Cờ thi đua xuất sắc của Bộ Công an cho các tập thể, cá nhân.

Trong năm qua, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ở Phú Yên đã có những chuyển biến tích cực bằng nhiều biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Phú Yên cùng các tổ chức đoàn thể – xã hội ở địa phương và nhận thức, hành động của người dân, trong đó lực lượng công an đảm nhiệm công tác tham mưu tích cực, hiệu quả, góp phần bảo đảm ổn định an ninh chính trị, giữ vững trật tự xã hội.

Nhiều mô hình an ninh trật tự (ANTT) đã được xây dựng và hoạt động hiệu quả qua đó người dân nâng cao nhận thức trách nhiệm bảo vệ ANTT ở cộng đồng dân cư, tích cực phối hợp công an đấu tranh phòng chống và truy bắt tội phạm.

Trung tướng Nguyễn Văn Khảo, Cục trưởng Cục xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trao bằng khen của Bộ Công an cho 8 tập thể.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Bùi Văn Nam bày tỏ sức cảm ơn sâu sắc đối với Tỉnh ủy, UBND tỉnh Phú Yên đã thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác công an ở địa phương và phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Thứ trưởng Bùi Văn Nam chụp ảnh lưu niệm cùng Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên và các đại biểu tham dự hội nghị.

Đồng chí Thứ trưởng mong muốn các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương chỉ đạo tiếp tục nâng cao nhận thức về yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ ANTT và phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; Tăng cường đẩy mạnh công tác tuyên truyền xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân cùng các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, nâng cao cảnh giác của người dân trước những âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm.

Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới gắn với yêu cầu phát triển kinh tế – văn hóa - xã hội ở địa phương, nhân rộng các mộ hình ANTT hoạt động hiệu quả, kịp thời biểu dương khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích bảo vệ ANTT.

Tăng cường quan hệ phối hợp giữa lực lượng công an và quân đội với các tổ chức đoàn thể – xã hội trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; Thông qua xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ để xây dựng, kiện toàn hệ thống chính trị ở cơ sở, chú trọng bồi dưỡng, nâng cao trình độ chính trị, kiến thức pháp luật, năng lực nghiệp vụ cán bộ làm công tác ANTT ở cơ sở; Công an tiếp tục tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh Phú Yên lãnh đạo, chỉ đạo hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Tại hội nghị, Thứ trưởng Bùi Văn Nam đã trao 3 cờ thi đua xuất sắc và 8 bằng khen của Bộ Công an tặng tập thể và 8 kỷ niệm chương Bảo vệ ANTQ.

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên trao 7 cờ thi đua tặng tập thể, 55 bằng khen tặng tập thể, cá nhân về thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2015.

Hữu Toàn