Việc xác định kết quả chấm điểm, bình cờ thi đua hằng tháng là cơ sở để phân loại cán bộ, phân loại thi đua cả năm và đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng theo quy định. “Đơn vị có đặc thù là quân số đông, thêm nữa có nhiều chiến sĩ nghĩa vụ quân sự.

Do đó, việc nâng cao nhận thức, chấp hành nghiêm các quy định của ngành và của đơn vị là việc làm hết sức cần thiết.

Cảnh sát PCCC Công an tỉnh Quảng Nam nỗ lực dập tắt một vụ cháy trên địa bàn.

Thông qua việc chấm điểm, bình xét cờ thi đua hằng tháng sẽ kịp thời phát hiện, uốn nắn những thiếu sót của CBCS, đồng thời phát huy được những việc làm hay, tích cực để góp phần xây dựng đơn vị ngày càng vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao”, Thượng tá Tiết chia sẻ.

Theo quy định, việc tổ chức chấm điểm, bình xét cờ thi đua hằng tháng của Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Quảng Nam được thực hiện theo nguyên tắc công khai, dân chủ. Cách tính điểm cũng được cụ thể hóa đến từng chi tiết để các thành viên trong đơn vị dễ nhớ, dễ thực hiện dựa trên 9 nội dung, có tổng số điểm chuẩn 100 điểm.

Căn cứ thang điểm của tiêu chuẩn thi đua, cá nhân sẽ được chấm điểm và phân loại cờ hằng tháng theo 5 loại cờ. Cờ đỏ có sao là loại cờ xuất sắc nhất dành cho cá nhân đạt đủ 100 điểm có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong công tác và chiến đấu. 4 loại cờ còn lại lần lượt là cờ đỏ, cờ cam, cờ xanh và cờ vàng là loại cờ dành cho cá nhân có tổng điểm dưới 76 điểm.

Mỗi CBCS có trách nhiệm tự đánh giá kết quả công tác một cách trung thực, không che giấu khuyết điểm; tiếp thu góp ý của tập thể với tinh thần cầu thị; tập thể thì góp ý cho cá nhân với tinh thần xây dựng, thẳng thắn, khách quan, đánh giá kết quả thi đua của cá nhân trên cơ sở chấm điểm theo bảng điểm quy định.

Việc họp xét, công bố và niêm yết kết quả bình cờ được thực hiện rất khoa học, công khai. Nhờ làm tốt công tác chấm điểm, bình cờ thi đua hằng tháng mà từ khi triển khai đến nay, không có trường hợp nào của Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Quảng Nam xảy ra sai phạm đến mức phải xử lý kỷ luật; kỷ cương, kỷ luật, đoàn kết nội bộ được thực hiện tốt hơn.

Trên cơ sở kết quả chấm điểm, bình cờ, đơn vị đã kịp thời tuyên dương và đề xuất khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác, chiến đấu và tham gia các hoạt động phong trào.

Việc triển khai thực hiện quy định về chấm điểm và bình cờ thi đua hằng tháng của Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Quảng Nam đã được Giám đốc Công an tỉnh tuyên dương là mô hình, cách làm hay, sáng tạo trong toàn lực lượng Công an tỉnh.

Ngọc Thi