Theo đó, các Đội Cảnh sát giao thông số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 và 14 thành lập 24 tổ tuần tra đặc biệt, mỗi tổ gồm 2 cảnh sát giao thông, 2 cảnh sát cơ động sử dụng xe mô tô đặc chủng thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm.

Tùy vào tình hình thực tế trên địa bàn, các Đội Cảnh sát giao thông sẽ xây dựng phương án, kế hoạch cụ thể về tuyến, thời gian hoạt động của tổ công tác nhằm đạt hiệu quả cao nhất trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Hải Châu