Mục đích triển khai thêm 15 tổ công tác nhằm nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo TTATGT trên địa bàn toàn thành phố. Ngoài việc đấu tranh trấn áp mạnh mẽ các loại tội phạm, các tổ công tác được huy động trên toàn quận, huyện sẽ hỗ trợ hiệu quả lực lượng CSGT trong việc phát hiện, trấn áp, xử lý nghiêm những thanh thiếu niên ngổ ngáo, vi pham Luật Giao thông đường bộ, không đội mũ bảo hiểm, vượt đèn đỏ...

Đại diện lãnh đạo các đơn vị dự lễ triển khai.

Cùng với việc phổ biến chi tiết những quy định, nội dung trong kế hoạch triển khai, chỉ huy Phòng CSGT, CATP Hà Nội nhấn mạnh: CBCS các tổ công tác 141 bổ sung trong quá trình tham gia kế hoạch phải nêu cao tinh thần, ý thức, trách nhiệm, hiệu quả; chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, thực hiện đúng quy trình, quy định, điều lệnh CAND. 

Việc triển khai thêm 15 tổ công tác 141 cũng góp phần cùng với các đơn vị, lực lượng của CATP Hà Nội đảm bảo ANTT, TTATGT trên địa bàn, phục vụ kỳ họp Quốc hội lần thứ 8, khóa XIV, đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; năm Việt Nam làm Chủ tịch ASEAN 2020 và các sự kiện chính trị, kinh tế, xã hội đặc biệt quan trọng của Thủ đô và đất nước.


Phạm Huyền