Đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy tỉnh Hà Nam chủ trì Hội nghị.

Dự Hội nghị có Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an.

Theo Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Hà Nam Nguyễn Đình Khang: Một trong những những nhiệm vụ trọng tâm, hàng đầu góp phần kiềm chế tội phạm, tệ nạn ma túy ngay từ cơ sở, góp phần vào thành công triển khai Chỉ thị số 21 Bộ Chính trị tại địa phương đó là: Bên cạnh nhiệm vụ đấu tranh PCMT và kiểm soát ma túy, tỉnh Hà Nam đã luôn chú trọng chỉ đạo công tác phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc (ANTQ), coi đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả tội phạm và TNMT.

Chỉ đạo sát sao các ban, ngành, đoàn thể, qua đó đã huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong quản lý, cảm hóa, giáo dục, dạy nghề, tạo việc làm, giúp đỡ những người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng.

Đồng thời, chú trọng công tác thông tin, tuyên truyền, đặc biệt tập trung đẩy mạnh tuyên truyền về phòng, chống, kiểm soát ma túy, qua đó góp phần tích cực vào công tác phòng ngừa, đấu tranh, tố giác tội phạm, TNMT ngay tại địa bàn dân cư...

Thứ trưởng Bùi Văn Nam, Bí thư tỉnh ủy Hà Nam Nguyễn Đình Khang và các đại biểu thảo luận.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, thay mặt Bộ Công an, Thứ trưởng Bùi Văn Nam nhấn mạnh: “Với vai trò là Cơ quan thường trực giúp việc cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng triển khai thực hiện Chỉ thị số 21, Bộ Công an ghi nhận, đánh giá cao và nhiệt liệt biểu dương những thành tích mà Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Hà Nam đã đạt được trong công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong thời gian qua”.

Thứ trưởng Bùi Văn Nam, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đình Khang và các đại biểu tại Hội nghị.

Nhất trí cao với phương hướng, nhiệm vụ mà Tỉnh ủy Hà Nam đã đề ra trong thời gian tới, Thứ trưởng Bùi Văn Nam đề nghị: Tỉnh ủy Hà Nam tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy, đặc biệt là Kết luận số 95 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 21 của Bộ Chính trị về “Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma tuý trong tình hình mới”.

Tiếp tục chỉ đạo cấp ủy đảng, chính quyền các cấp tiếp tục quán triệt, xác định rõ công tác phòng, chống và kiểm soát ma tuý là nhiệm vụ trọng tâm, vừa cấp bách, vừa thường xuyên, liên tục, lâu dài và phải đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của các cấp uỷ đảng, sự quản lý của chính quyền, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các phong trào nhân dân tham gia PCTP và TNMT, các mô hình toàn dân bảo vệ ANTQ.

Thường xuyên rà soát và quản lý chặt chẽ số người nghiện ma túy trên địa bàn. Đổi mới công tác điều trị cai nghiện theo hướng tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các cơ sở cai nghiện tập trung;  xây dựng và mở rộng mô hình cai nghiện dựa vào cộng đồng. Tăng cường công tác quản lý, cảm hoá, giáo dục, dạy nghề, tạo việc làm cho các đối tượng nghiện ma túy, nhất là đối tượng sau cai nghiện giúp họ hòa nhập cộng đồng, tránh nguy cơ tái nghiện.

Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Đình Khang trao Bằng khen xuất sắc cho các tập thể.

Đồng chí Thứ trưởng cũng đề nghị Công an tỉnh Hà Nam cần bám sát các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Bộ Công an, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Hà Nam trong công tác phòng, chống và kiểm soát ma tuý để chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo triển khai các chương trình, kế hoạch đấu tranh PCTP và TNMT.

Tại Hội nghị, 22 tập thể, 21 các nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai Chỉ thị 21 Bộ Chính trị được Tỉnh ủy tỉnh Hà Nam tặng Bằng khen.

Tâm Phạm - Anh Phượng