Thực hiện Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Công an về nhiệm vụ công tác Công an trong giai đoạn 2015 - 2020, Đảng ủy, lãnh đạo Cục CSĐT tội phạm về ma túy đã tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” hằng năm trong toàn lực lượng nói chung và Cục CSĐT tội phạm về ma túy nói riêng. 

Để thực hiện tốt phong trào thi đua, cấp ủy, chỉ huy các cấp trong Cục CSĐT tội phạm về ma túy đã chỉ đạo xây dựng các quy chế hoạt động của Hội đồng thi đua khen thưởng; quán triệt thực hiện các văn bản hướng dẫn chi tiết các quy định của Luật, Nghị định và Thông tư về công tác thi đua khen thưởng; triển khai các văn bản hướng dẫn, xây dựng chương trình, kế hoạch, phát động thi đua. 

Phong trào thi đua luôn được triển khai thực hiện gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phong trào “CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy” và các Chỉ thị, Nghị quyết, các cuộc vận động lớn của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an...

Đại tá Nguyễn Văn Viện phát biểu tại Hội nghị

Với những thành tích, chiến công đã đạt được trên các mặt công tác, trong 5 năm qua, Cục CSĐT tội phạm về ma túy đã được Nhà nước, Chính phủ, lãnh đạo Bộ Công an, các bộ, ban, ngành ghi nhận, đánh giá cao và tặng nhiều phần thưởng cao quý, trong đó 2 tập thể, 27 cá nhân vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Chiến công; 5 tập thể, 28 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; hàng nghìn lượt tập thể, cá nhân được Bộ Công an, các bộ, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp tặng Bằng khen, Giấy khen… 

Tổng kết phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” giai đoạn 2015 – 2020, Cục CSĐT tội phạm về ma túy vinh danh 10 gương điển hình tiên tiến có thành tích xuất sắc.

Vinh danh 10 gương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc"

Phát biểu tại Hội nghị, Đại tá Nguyễn Văn Viện, Cục trưởng Cục CSĐT về ma túy nhấn mạnh, tiếp tục phát huy tinh thần, trách nhiệm và vai trò của cấp ủy, thủ trưởng các đơn vị trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” giai đoạn 2020 - 2025. 

Thực hiện tốt chính sách cán bộ đi đôi với tăng cường siết chặt kỷ luật, kỷ cương và điều lệnh Công an nhân dân, xây dựng nếp sống văn hóa trong cán bộ, chiến sỹ. Quan tâm và tạo điều kiện thuận lợi để đoàn viên, thanh niên, hội viên phụ nữ phát huy tinh thần trách nhiệm, xung kích, tình nguyện thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua ‘‘Vì An ninh Tổ quốc”, đặc biệt là đảm nhận những công trình, phần việc khó khăn, phức tạp. 

Chủ động phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trên các mặt công tác, chiến đấu, xây dựng lực lượng; tích cực phổ biến các mô hình hay, cách làm mới, sáng tạo, trong phong trào thi đua.

Đại tá Nguyễn Văn Viện và các đại biểu tham dự Hội nghị

Chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu với Đảng, Chính phủ chỉ đạo công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm về ma túy đạt hiệu quả ngày càng cao. Tập trung lực lượng, phương tiện đấu tranh quyết liệt đánh đúng, đánh trúng, bắt giữ xử lý triệt để các đối tượng chủ mưu, cầm đầu các đường dây tội phạm về ma túy, đặc biệt là các đường dây tội phạm về ma túy xuyên quốc gia. Không để các điểm nóng, phức tạp về ma túy hình thành hoặc tái hình thành; chủ động phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn kịp thời các hoạt động điều chế, sản xuất ma túy trong nước, tạo chuyển biến rõ nét trong công tác phát hiện, điều tra, xử lý tội phạm ma túy...


Minh Hiền