Tại Hội nghị, Trung tướng Đường Minh Hưng, Phó Tổng Cục trưởng, Tổng Cục an ninh đã quán triệt nội dung cơ bản của Hội nghị Công an Toàn quốc lần thứ 72 và báo cáo tóm tắt tình hình, kết quả công tác an ninh năm 2016.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thứ trưởng Bùi Văn Nam tặng Huân chương Chiến công hạng Nhất, hạng Nhì cho các tập thể và cá nhân

Là một trong những lực lượng nòng cốt trên mặt trận giữ gìn an ninh chính trị, trong năm qua, Tổng cục An ninh đã triển khai đồng bộ các mặt công tác nghiệp vụ, tổ chức tốt công tác nắm tình hình, phục vụ kịp thời yêu cầu đấu tranh với các loại tội phạm hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia và các loại tội phạm khác; báo cáo, đề xuất lên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nhiều thông tin có giá trị phục vụ hoạch định chính sách. 

Bên cạnh đó, đã hướng dẫn Công an các địa phương làm tốt công tác chỉ đạo, chỉ huy, cải tiến và trang bị phương tiện kỹ thuật phục vụ chiến đấu, xử lý thông tin, thực hiện các mặt công tác quản lý Nhà nước về an ninh quốc gia; chủ động phối hợp chặt chẽ với các ngành, các lực lượng khác bảo vệ an toàn các sự kiện quan trọng của Đảng, Nhà nước, góp phần giữ vững ổn định chính trị trong mọi tình huống.

Phát biểu tại Hội nghị, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Bùi Văn Nam ghi nhận, biểu dương và chia vui với kết quả, thành tích Tổng cục An ninh đạt được trong năm 2016.
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thứ trưởng Bùi Văn Nam tặng Huân chương Chiến công hạng Ba cho 7 cá nhân.

Đồng tình với 17 nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2017 của Tổng cục an ninh, Thứ trưởng Bùi Văn Nam yêu cầu trong thời gian tới, đơn vị cần nâng cao hơn nữa công tác phân tích, đánh giá, dự báo tình hình, các vấn đề trong và ngoài nước; đổi mới nhận thức về các nhân tố liên quan đến an ninh quốc gia nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng công tác tham mưu với lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Tổng cục An ninh các vấn đề liên quan đến quốc phòng, kinh tế, quốc phòng an ninh; tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lương theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng XII, Nghị quyết TW 4, khóa XII về “tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống; bảo vệ thành công Hội nghị cấp cao APEC...

Thứ trưởng Bùi Văn Nam tặng Cờ của Đảng ủy Công an Trung ương cho Đảng bộ Tổng cục An ninh và 4 Đảng bộ cơ sở.

Thực hiện Chương trình công tác năm 2017 của Bộ Công an, Tổng cục An ninh sẽ tiếp tục thực hiện nghiêm túc khẩu hiệu hành động “Đổi mới, chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả” phong trào thi đua ‘Vì an ninh Tổ quốc” năm 2017.

Thứ trưởng Bùi Văn Nam và các đại biểu dự Hội nghị .

Các đơn vị trong tổng cục tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc các chủ trương của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an đối với nhiệm vụ đảm bảo an ninh quốc gia. Các đơn vị thuộc Tổng cục xây dựng các chương trình, kế hoạch công tác để chủ động nắm, phân tích và dự báo tình hình có liên quan đến an ninh và lợi ích của đất nước; kịp thời tham mưu, đề xuất, phối hợp và triển khai công tác; chủ động phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn làm thất bại âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch và bọn phản động....

Năm 2016, CBCS Tổng cục An ninh đã được Đảng, Nhà nước, Bộ Công an tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý: 7 cá nhân được tặng thưởng Huân chương Quân công các hạng; 7 tập thể và 27 cá nhân được tặng thưởng Huân chương Chiến công các hạng; 4 tập thể được tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc các hạng; 11 lượt tập thể và 26 cá nhân được tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 71 tập thể và 308 cá nhân được tặng Bằng khen của Bộ Công an...Tổng kết phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc năm 2016, toàn Tổng cục có 2 đơn vị được tặng “Cờ thi đua của Chính phủ”, 11 đơn vị cấp Cục được tặng danh hiệu “Cờ thi đua của Bộ Công an”....
Xuân Mai