Trung tướng Trần Bá Thiều, Tổng Cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND chủ trì hội nghị. Cùng dự, có đại diện lãnh đạo các Tổng cục trực thuộc Bộ Công an; Văn phòng Bộ Công an; lãnh đạo các Cục, Vụ; lãnh đạo Công an các thành phố lớn thuộc Cụm thi đua số 1. Trung tướng Nguyễn Thanh Nam, Phó Tổng cục trưởng thông qua báo cáo công tác XDLL CAND 9 tháng đầu năm 2016, Công an các thành phố trực thuộc TW và nhiệm vụ trọng tâm, phương hướng công tác XDLL đến cuối năm 2016.

Trung tướng Trần Bá Thiều, Tổng Cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND chủ trì hội nghị.

Theo báo cáo, 9 tháng đầu năm, Công an các thành phố chủ động thực hiện tốt các mặt công tác XDLL, tập trung tổ chức có hiệu quả phong trào thi đua đặc biệt, triển khai tổ chức hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn trong năm 2016. Trọng tâm bảo vệ tuyệt đối an toàn bầu cử Quốc hội khoá XIV và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016.

Thực hiện tốt quy chế dân chủ trong công tác XDLL, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ trọng tâm, rà soát tiêu chuẩn cán bộ quy hoạch lãnh đạo, chỉ huy phục vụ công tác nhân sự, điều chỉnh mô hình tổ chức phù hợp với tình hình công tác của địa phương, sắp xếp đảm bảo tính kế thừa giữa các thế hệ gắn với việc bố trí Trưởng Công an cấp huyện không phải là người địa phương (Công an TP Đà Nẵng còn bố trí 1/7 Trưởng Công an cấp huyện là người địa phương). Đội ngũ cán bộ các cấp được kiện toàn, nâng cao trình độ về mọi mặt. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, góp phần phòng ngừa sai phạm của cán bộ chiến sĩ và nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác chuyên môn nghiệp vụ.

Công an các thành phố đã bám sát Nghị quyết, chương trình công tác năm 2016, chủ động làm tốt công tác nắm tình hình, kịp thời tham mưu Bộ, Thành uỷ, UBND các thành phố chủ trương, biện pháp chỉ đạo giải quyết kịp thời các vấn đề phức tạp về ANTT, không để bị động, bất ngờ, kéo giảm số vụ phạm pháp về hình sự. ANCT và TTATXH được giữ vững ổn định, phục vụ đắc lực phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Các phong trào thi đua với nhiều nội dung phong phú, phù hợp chức năng nhiệm vụ từng đơn vị gắn với đẩy mạnh và học tập theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, phong trào “CAND học tập thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy CAND” và nhiều phong trào thi đua khác tạo khí thế thi đua sôi nổi, động viên cán bộ chiến sĩ nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Qua các phong trào, xuất hiện nhiều gương tập thể, các nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu được các cấp khen thưởng. Toàn lực lượng có trên 16.000 lượt tập thể, cá nhân được khen thưởng. Công an các thành phố triển khai, mở nhiều đợt cao điểm đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm và lập nhiều thành tích.

Ngoài công tác chuyên môn, Công an các thành phố tổ chức nhiều hoạt động đền ơn đáp nghĩa, thăm hỏi, động viên các Mẹ VNAH, gia đình chính sách, cán bộ chiến sỹ có hoàn cảnh khó khăn với số tiền gần 5 tỷ đồng. Công an các thành phố cũng đề xuất thực hiện chế độ phụ cấp đặc thù cho lực lượng CSGT, Cảnh sát Cơ động, chế độ bồi dưỡng cho cán bộ chiến sĩ làm công tác quản lý, giáo dục, khám chữa bệnh đối tượng nhiễm HIV, chế độ nghỉ dưỡng cho lực lượng Thi hành án tử hình.

Trung tướng Nguyễn Thanh Nam, Phó Tổng cục trưởng thông qua báo cáo công tác XDLL CAND 9 tháng đầu năm 2016.
Trung tướng Trần Bá Thiều, Tổng Cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND gợi mở nhiều vấn đề và giải đáp các kiến nghị, đề xuất của đại biểu, lãnh đạo Công an các thành phố lớn. 

Chủ trì hội nghị, Trung tướng Trần Bá Thiều, Tổng Cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND gợi mở nhiều vấn đề và giải đáp các kiến nghị, đề xuất của đại biểu, lãnh đạo Công an các thành phố lớn. Đồng chí Tổng cục trưởng ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao kết quả Công an các đơn vị đạt được, đồng thời chỉ rõ nhiệm vụ trọng tâm về công tác XDLL CAND trong thời gian tới. 

Trung tướng Trần Bá Thiều đề nghị Công an các đơn vị tập trung làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ chiến sĩ, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ”; các Cuộc vận động do Bộ Công an phát động: “CAND chấp hành nghiêm điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ”; khẩu hiệu hành động “Chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”... Nhất là công tác tổ chức cán bộ; quản lý, đào tạo bồi dưỡng cán bộ; quy hoạch, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ… 

Đây là những công tác rất quan trọng, xây dựng lực lượng CAND ngày càng trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị được giao trong thời kỳ mới.

Văn Vĩnh