9 tháng đầu năm 2016, bám sát sự chỉ đạo của Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, của cấp uỷ, chính quyền các tỉnh, thành phố; Đảng uỷ, Giám đốc các đơn vị Công an trong cụm thi đua số 2 và số 3 đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng lực lượng, trong đó tập trung đẩy mạnh phong trào thi đua vì ANTQ trên cả bề rộng và chiều sâu. Từ phong trào thi đua đã tạo được động lực, khí thế sôi nổi để mỗi CBCS hăng say hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Một trong những mặt công tác được Công an các đơn vị quan tâm, đó là điều chỉnh mô hình tổ chức phù hợp với tình hình thực tế của các địa phương; đội ngũ cán bộ các cấp được kiện toàn, nâng cao trình độ, kết hợp với việc luân chuyển, đào tạo gắn với quy hoạch, bổ nhiệm theo đúng quy định. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, góp phần phòng ngừa sai phạm của CBCS và nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác chuyên môn nghiệp vụ...

Phát biểu kết luận hội nghị, Trung tướng Trần Bá Thiều đánh giá cao công tác xây dựng lực lượng ở Công an các tỉnh thuộc cụm thi đua số 2 số 3; đồng thời nhấn mạnh trong thời gian tới, Công an các địa phương phải tập trung triển khai thực hiện tốt chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Công an về đổi mới công tác thi đua khen thưởng; tổ chức tốt các phong trào thi đua, thực hiện tinh giảm biên chế, tăng cường quản lý cán bộ chiến sỹ, tổ chức rà soát, sắp xếp đội ngũ cán bộ đảm bảo phù hợp, đáp ứng yêu cầu công tác chiến đấu của lực lượng Công an trong tình hình mới.

Hồng Minh