Ngày 10/4, Đoàn Thanh niên phối hợp Hội Phụ nữ Công an tỉnh Quảng Nam và các cơ sở Đoàn, Hội tại địa phương đã đến thăm, tặng quà động viên lực lượng liên ngành, các CBCS làm nhiệm vụ tại 8 chốt kiểm soát, phòng chống dịch do Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam thành lập từ ngày 31/3 và giao Công an tỉnh điều hành, tổ chức thực hiện.

Việc làm ý nghĩa này đã thể hiện sự quan tâm của các đoàn viên thanh niên, hội viên Phụ nữ Công an tỉnh Quảng Nam đối với lực lượng làm nhiệm vụ ở tuyến đầu phòng chống dịch; qua đó góp phần động viên CBCS cùng các lực lượng khác ở tuyến đầu nỗ lực hơn nữa để hoàn thành nhiệm vụ kiểm soát, phòng chống dịch.

Ngọc Thi