Với tinh thần dân chủ, cởi mở, thẳng thắn, hơn 30 ý kiến đại diện đã nêu rõ những vướng mắc trong giải quyết thủ tục hành chính ở cơ sở như: cấp cấp căn cước công dân, cấp giấy chứng nhận thẩm quyền về phòng cháy chữa cháy, cấp phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp, công cụ hỗ trợ; cấp đăng ký phương tiện giao thông và hộ chiếu cho người dân…

Công an Hà Nam giải đáp những thắc mắc của người dân liên quan đến thủ tục hành chính

Thông qua buổi đối thoại trực tiếp với nhân dân, giúp Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh kịp thời nắm bắt, tiếp thu và chỉ đạo các đơn vị chức năng  giải quyết những vướng mắc nảy sinh nhằm đơn giản hóa trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính liên quan cơ quan, tổ chức và nhân dân. 

Đồng thời nâng cao tinh thần trách nhiệm, tư thế, lễ tiết, tác phong, văn hóa ứng xử của cán bộ, chiến sỹ trong giải quyết công việc với nhân dân và điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, qua đó góp phần nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính trong lực lượng Công an nhân dân và thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”.

Lê Phượng