Đảng ủy Công an tỉnh Hưng Yên hiện có 1012 đảng viên với 30 tổ chức cơ sở Đảng. Năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Đảng ủy Công an tỉnh Hưng Yên đã chú trọng đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, trong đó có Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị. 

Do vậy, công tác xây dựng Đảng đã được củng cố, chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng cao; công tác đoàn thể, quần chúng có nhiều chuyển biến tích cực; công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng đã đi vào nề nếp. 

Đảng ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới công tác nắm, phân tích, dự báo tình hình, triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội. 

Nhờ vậy, lực lượng Công an toàn tỉnh đã làm tốt công tác bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, tỷ lệ điều tra khám phá án cao, các vụ án dư luận quan tâm đều được tập trung điều tra, khám phá nhanh, đã triệt phá được nhiều vụ án lớn như các vụ án về ma túy, đánh bạc, trộm cắp..., tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí...

Phát huy những kết quả đã đạt được, năm 2018 Đảng ủy Công an tỉnh tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt các mặt công tác Công an, lãnh đạo các đoàn thể, quần chúng hoạt động hiệu quả. 

Trong đó đặc biệt chú trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn và kiểm tra, giám sát trong Đảng, phấn đấu 50% chi bộ, Đảng bộ cơ sở đạt trong sạch vững mạnh; 15% chi bộ, Đảng bộ cơ sở được các cấp khen thưởng, 100% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ trở lên.

Tại Hội nghị đã có 8 lượt tập thể và cá nhân được khen thưởng.

Phương Huyền