Theo báo cáo của lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm (Thường trực Ban Chỉ đạo), một năm qua, các Tổng cục và các đơn vị đã tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc việc triển khai thực hiện các Chỉ thị và Thông tư của Bộ về công tác NVCB và hồ sơ, thống kê nghiệp vụ.

Tổng cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm đã tham mưu lãnh đạo Bộ ban hành các văn bản Hướng dẫn thực hiện các Thông tư nói trên. Ban chỉ đạo công tác NVCB các cấp được thành lập, hoạt động và tăng cường chỉ đạo kiểm tra, đôn đốc, đã lồng ghép chỉ đạo công tác NVCB với các chuyên đề đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, quản lý nhà nước về trật tự an toàn xã hội (TTATXH).

Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu kết luận cuộc họp

Việc tổ chức triển khai thực hiện các Thông tư mới về công tác NVCB đã gắn với các chương trình, kế hoạch về đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn TTATXH, từ đó phục vụ tốt hơn công tác nắm tình hình, phòng ngừa, phát hiện, khám phá tội phạm, xử lý vi phạm pháp luật. Qua đó đã đấu tranh triệt phá hơn 4500 băng nhóm tội phạm, điều tra khám phá tội phạm về trật tự xã hội đạt tỷ lệ trên 75%. Công an các đơn vị, địa phương đã hoàn thành việc tổng rà soát, đăng ký lại hồ sơ, thống kê nghiệp vụ theo quy định mới, đồng thời đã triển khai áp dụng các biểu mẫu mới về hồ sơ, thống kê nghiệp vụ theo Thông tư mới của Bộ.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Thứ trưởng Lê Quý Vương nêu rõ, để tiếp tục chấn chỉnh, tăng cường chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác NVCB và hồ sơ nghiệp vụ của lực lượng CSND trong thời gian tới, phải gắn với việc chỉ đạo tháo gỡ một số vướng mắc, bất cập trong quá trình triển khai ở các đơn vị, địa phương.

Thường trực Ban chỉ đạo đã đề ra một số nội dung công tác lớn, cần tập trung thực hiện, trong đó tiếp tục tập huấn, hướng dẫn cho cán bộ, chiến sỹ nắm vững và nâng cao kỹ năng vận dụng các quy định của Bộ về công tác NVCB. Kết hợp chặt chẽ giữa công tác NVCB với giải quyết vụ việc, điều tra án và tiếp nhận, xử lý tố giác, tin báo về tội phạm; gắn việc nâng cao chất lượng công tác NVCB với việc thực hiện các mục tiêu, yêu cầu được đề ra trong Nghị quyết 63/2013/NQ-QH13 ngày 27/11/2013 của Quốc hội, Quyết định 312/QĐ-TTg ngày 28/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các biện pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm và Thông tư 28/2014/TT-BCA ngày 07/7/2014 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về công tác điều tra hình sự trong Công an nhân dân. Công an các đơn vị, địa phương phải thực hiện nghiêm túc chế độ hồ sơ, nâng cao chất lượng công tác báo cáo, thống kê để phục vụ tốt việc đánh giá, điều hành, chỉ huy, chỉ đạo toàn diện các mặt công tác của lãnh đạo, chỉ huy Công an các cấp...

T.H.