Chiến dịch “Hãy làm sạch biển” nằm trong chuỗi các hoạt động của Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2018. Hoạt động nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên thanh niên và nhân dân trên địa bàn biên giới biển của tỉnh về sự ảnh hưởng của biến đổi khi hậu với đời sống con người, ý thức trách nhiệm của cộng đồng trong việc bảo vệ môi trường biển cũng như môi trường sống.

Phát tờ rơi tuyên truyền cho người dân.
Đoàn viên thanh niên các đơn vị thu rom rác.

Ngay sau khi phát động, Đoàn viên thanh niên các đơn vị tiến hành thu gom rác ở dọc hai bên bờ sông đoạn thuộc chợ Kinh Đào và ấp Cái Cỏ. 

Đồng thời, Đoàn viên thanh niên Công an tỉnh còn phát tờ rơi tuyên truyền, trình chiếu các phóng sự ở khu vực chợ với nội dung về ý thức trách nhiệm trong bảo vệ môi trường, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm để người dân cảnh giác, công tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, nguyên nhân và hậu quả do tai nạn giao thông gây ra.

Hồ Giang