Đây là dịp để đơn vị nhìn nhận, đánh giá một cách khách quan, toàn diện kết quả công tác bồi dưỡng, huấn luyện, từ đó kịp thời chấn chỉnh, rút kinh nghiệm những vấn đề còn tồn tại, hạn chế nhằm tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng bồi dưỡng, huấn luyện trong thời gian tới. 

Báo cáo tổng kết 10 năm do Thiếu tướng Đoàn Hùng Sơn, Phó Cục trưởng Cục NT trình bày nêu rõ: Cục NT được lãnh đạo Bộ Công an và trước đây là Tổng cục An ninh, giao thực hiện nhiều nhiệm vụ, trong đó có việc quản lý và tổ chức bồi dưỡng, huấn luyện, tập huấn nghiệp vụ kỹ thuật trinh sát NT cho lực lượng NT cả nước.

Sớm nhận thức được tính cấp thiết của công tác bồi dưỡng, huấn luyện trong việc nâng cao phẩm chất, năng lực cho đội ngũ cán bộ chiến sỹ, ngày 18-9-2008, Trung tâm Bồi dưỡng Nghiệp vụ (BDVN) Cục NT được thành lập. Mặc dù có những khó khăn, tồn tại nhất định nhưng trong 10 năm qua, Trung tâm BDNV trinh sát NT đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

Hoạt động của trung tâm từng bước đi vào nề nếp, đạt mục tiêu đề ra, chất lượng được nâng lên, góp phần nâng cao năng lực thực hiện nhiệm vụ, đảm bảo tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo và cán bộ chiến sỹ NT trên toàn quốc, NT Lào và cán bộ, chiến sỹ các đơn vị thuộc Tổng cục An ninh. Đội ngũ giáo viên, báo cáo viên, cán bộ quản lý từng bước được quan tâm, đủ về số lượng và nâng cao về chất lượng, luôn tận tụy,nhiệt tình với công việc được giao...

Thừa ủy quyền của lãnh đạo Bộ Công an, Trung tướng Trần Đăng Yến, Cục trưởng Cục Ngoại tuyến trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an cho Trung tâm BDNV và 3 cá nhân.

Phát biểu tại Hội nghị, Trung tướng Trần Đăng Yến ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, phấn đấu không ngừng của tập thể lãnh đạo, cán bộ Trung tâm BDNV trong những năm qua.

Chỉ đạo một số nhiệm vụ công tác trọng tâm trong thời gian tới, Trung tướng Trần Đăng Yến đề nghị Trung tâm BDNV cần nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, đặc biệt là giáo viên kiêm nhiệm và giáo viên cơ hữu của Cục. Trong đó, ưu tiên lựa chọn những đồng chí dày dạn kinh nghiệm xử lý nghiệp vụ, chuyên gia về công tác kỹ thuật nghiệp vụ, có kiến thức sâu, rộng, bồi dưỡng thêm nghiệp vụ sư phạm để nâng cao khả năng truyền đạt được tốt hơn, từ đó nâng cao chất lượng công tác bồi dưỡng, huấn luyện.

Trung tướng Trần Đăng Yến cũng yêu cầu trung tâm sớm thành lập ban biên tập tài liệu. Trong đó, cần tranh thủ kinh nghiệm của các đồng chí có kiến thức để rà soát, nghiên cứu, biên soạn, củng cố hoàn chỉnh giáo trình, tài liệu, hệ thống hóa những kiến thức đã học. Bên cạnh đó, cần xác định rõ đối tượng, phương pháp bồi dưỡng, phấn đấu mở lớp nào hiệu quả lớp đó và phải có đầu tư trọng tâm, trọng điểm. Đồng thời lưu ý việc khảo sát nhu cầu bồi dưỡng lực lượng NT dưới với nhiều hình thức, để từ đó có chương trình, kế hoạch sớm báo cáo, lãnh đạo bộ phê duyệt; xây dựng chương trình, kế hoạch bồi dưỡng cụ thể đối với từng đối tượng, bám sát vào đặc thù công tác NT... đảm bảo công tác bồi dưỡng, huấn luyện có tính chiến lược, lâu dài.

Xuân Mai