Đợt này, đã có 323 đồng chí cán bộ Công an chính quy các đơn vị phòng thuộc Công an tỉnh và Công an các huyện, thành phố đến đảm nhiệm các chức danh Công an xã tại 195 xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh. Cán bộ chiến sĩ Công an chính quy được điều động về xã đều có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, chuyên môn nghiệp vụ vững vàng, có kinh nghiệm trong công tác và giải quyết các vụ việc tại cơ sở.

Đ/c Đại tá Ngô Tiến Dũng - Trưởng Công an huyện Cao Lộc trao Quyết định điều động Công an chính quy đảm nhiệm chức danh Công an xã cho CBCS.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công an và Đề án đưa Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã, thị trấn của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn, đến nay Công an Lạng Sơn đã điều động 995 Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã tại 100% địa bàn. 

Trong đó có 195 đồng chí Trưởng Công an xã, 195 đồng chí Phó Công an xã, 605 đồng chí Công an viên. Đạt chỉ tiêu mỗi xã có ít nhất 5 công an chính quy trở lên.

Thủy Quyên