Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, Đề án của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ về việc bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã; tính đến hết tháng 3/2020, Công an tỉnh Phú Thọ đã bố trí Công an chính quy tại 208/208 xã, thị trấn trong toàn tỉnh với tổng số 643 Công an xã chính quy; trung bình có 3 Công an chính quy/1 xã. 

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo ANTT tại cơ sở, đồng thời thực hiện dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và dự án sản xuất, cấp và quản lý CCCD, Công an tỉnh Phú Thọ tiếp tục điều động 397 Công an chính quy là cán bộ thuộc các phòng nghiệp vụ, Công an các huyện đảm nhiệm các chức danh Công an xã, thị trấn.

Đại tá Phạm Trường Giang, Giám đốc Công an tỉnh trao quyết định điều động các đồng chí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã, thị trấn.

Như vậy tính đến thời điểm 30/09/2020, Công an tỉnh Phú Thọ đã điều động, bố trí tổng số 1.040 cán bộ Công an chính quy đảm nhận chức danh Công an xã tại 208/208 xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh, bảo đảm bình quân có 5 công an chính quy/ 1 xã theo chỉ đạo của Bộ Công an.

Phát biểu chỉ đạo tại Lễ ra quân, Đại tá Phạm Trường Giang biểu dương và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của các cán bộ được điều động đảm nhiệm chức danh Công an xã.

Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh: Mặc dù còn nhiều khó khăn, vất vả song mỗi cán bộ Công an xã cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn chủ động nghiên cứu, học tập để tiếp cận công việc, địa bàn phụ trách để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Quang Hưng