Tại diễn đàn, Lãnh đạo Công an phường Đông Vĩnh đã đã báo cáo kết quả công tác, tình hình ANTT trong thời gian qua; thông báo  phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm để nhân dân biết và có biện pháp phòng ngừa.

Đông đảo nhân dân và cán bộ đã đến dự.
Đồng chí Trung tá Dương Hồng Sơn - Trưởng Công an phường Đông Vĩnh báo cáo kết quả công tác.

Trong không khí sôi nổi, đã có nhiều quần chúng nhân dân tham gia góp ý thẳng thắn đối với lực lượng công an nói chung, Công an thành phố và Công an phường nói riêng. Các ý kiến tập trung vào những vấn đề về thái độ phục vụ nhân dân, khả năng nghiệp vụ cũng như nắm bắt tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội ở từng địa bàn khu dân cư…

Người dân hào hứng đóng góp ý kiến tại diễn đàn.

Với tinh thần lắng nghe, tiếp thu với thái độ cầu thị nhất, lực lượng Công an phường đã tiếp thu, lắng nghe ý kiến của đông đảo nhân dân, từ đó góp phần thấu hiểu, chia sẻ nguyện vọng của nhân dân, nhìn rõ những hạn chế, thiếu sót mà nhân dân phản ánh để kịp thời có hướng khắc phục, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội đảm bảo ANTT tại cơ sở.

Thông qua diễn đàn, đã góp phần xây dựng lực lượng Công an phường nói riêng, lực lượng Công an nói chung ngày càng hoàn thiện về nhiệm vụ chuyên môn, tinh thần trách nhiệm, đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng chống tội phạm, bài trừ các tệ nạn xã hội, ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật, góp phần giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm an toàn xã hội và cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân trên địa bàn.

Trọng Tuấn