Trên địa bàn hiện có 198 cơ sở thuộc diện quản lý, trong đó có 26 công ty, nhà máy lớn, 16 cơ sở kinh doanh xăng, dầu, 70 cơ sở kinh doanh gas, với chức năng, nhiệm vụ được giao, Đội Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ Khu công nghiệp Long Bình An (Đội Cảnh sát PCCC) đã thường xuyên tuyên truyền, kiểm tra công tác PCCC các cơ sở tại khu công nghiệp và quần chúng nhân dân trên địa bàn thực hiện tốt Luật Phòng cháy và chữa cháy, xây dựng, củng cố lực lượng PCCC tại chỗ từng bước vững mạnh. Công tác kiểm tra được tập trung vào các địa bàn, lĩnh vực trọng điểm hoặc có nguy cơ xảy ra hỏa hoạn cao. 

Cán bộ Đội Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ Khu công nghiệp Long Bình An hướng dẫn nghiệp vụ PCCC cho cán bộ, công nhân viên, người lao động Công ty cổ phần giấy An Hòa.

Để nâng cao nhận thức, hiểu biết về PCCC, Đội Cảnh sát PCCC đã tập trung tuyên truyền, phổ biến Luật PCCC tới các nhà máy, công ty như: Công ty cổ phần giấy An Hòa, Công ty TNHH một thành viên SESHIN VN2, Công ty TNHH Gang thép Tuyên Quang, Công ty cổ phần Bia Rượu Nước giải khát Hà Nội, chi nhánh Tuyên Quang... 

Bên cạnh đó Đội Cảnh sát PCCC còn đẩy mạnh các hoạt động kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật về PCCC; yêu cầu tất cả các cơ sở đều trang bị đủ hệ thống báo cháy tự động tại các phân xưởng sản xuất, các phương tiện chữa cháy tại chỗ, các họng nước chữa cháy, bể nước chữa cháy và các thiết bị khác phục vụ công tác PCCC. Địa bàn rộng, cơ sở thuộc diện quản lý có số lượng lớn, nhưng CBCS trong Đội luôn vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. 

Từ khi thành lập đến nay, Đội Cảnh sát PCCC đã tiến hành kiểm tra theo chuyên ngành, chuyên đề được 135 lượt cơ sở, lập biên bản kiểm tra, phát hiện và kiến nghị khắc phục một số sơ hở thiếu sót về PCCC. 

Đội đã phối hợp với cơ sở mở 7 lớp tập huấn nghiệp vụ PCCC, cấp chứng chỉ cho 214 người; tổ chức cho 3.500 cơ sở và hộ gia đình ký cam kết đảm bảo an toàn PCCC, không tàng trữ, sử dụng vật liệu nổ. 

Đội Cảnh sát PCCC đặc biệt quan tâm tới công tác an toàn PCCC, thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở, chấn chỉnh kịp thời những sơ hở thiếu sót, đồng thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Với phương châm “Chủ động phòng cháy, sẵn sàng chữa cháy hiệu quả” cùng với phòng ngừa cháy nổ, Đội Cảnh sát PCCC đã chủ động xây dựng các phương án chữa cháy và phối hợp với cơ sở tổ chức thực tập phương án chữa cháy. Đến nay, 100% số cơ sở trong phạm vi quản lý của Đội đã được xây dựng phương án chữa cháy và chiến thuật chữa cháy. Đội Cảnh sát PCCC đã phối hợp với lực lượng cơ sở tổ chức thực tập trên 10 phương án chữa cháy.

Thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng, CBCS Đội Cảnh sát PCCC quyết tâm khôngxảy ra cháy nổ trên địa bàn, góp phần đảm bảo an toàn tuyệt đối về cháy nổ trong quá trình sản xuất, kinh doanh tại khu công nghiệp trọng điểm của tỉnh.

Trần Thái