Báo cáo tại Hội nghị, Thiếu tướng Đoàn Việt Mạnh, Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ (C66) cho biết: Để triển khai thực hiện có hiệu quả kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Bộ Công an đã chỉ đạo xây dựng dự thảo kế hoạch thực hiện, trong đó cụ thể hóa, chỉ rõ các nhóm nhiệm vụ trọng tâm và phân công trách nhiệm đối với từng đơn vị, địa phương… Đánh giá thực trạng, những khó khăn, bất cập và biện pháp giải quyết của 8 nhóm nhiệm vụ trọng tâm về PCCC và CNCH.

Thứ trưởng Bùi Văn Thành phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị, các ý kiến phát biểu tham luận đã bám sát trọng tâm, trọng điểm; góp ý kiến hoàn thiện dự thảo kế hoạch, để khi kế hoạch được ban hành, triển khai thực hiện sẽ tạo chuyển biến thực sự rõ nét trong công tác PCCC và CNCH, nhất là đề cao trách nhiệm người đứng đầu; nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước về PCCC, hiệu quả CNCH…

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Bùi Văn Thành nhấn mạnh, để tạo chuyển biến rõ nét trong công tác PCCC, CNCH trong thời gian tới, Cục C66 cần khẩn trương tiếp thu ý kiến của Công an các đơn vị, địa phương tại Hội nghị để bổ sung, hoàn chỉnh báo cáo lãnh đạo Bộ duyệt ban hành kế hoạch triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ trong thời gian sớm nhất. Đồng thời, giúp lãnh đạo Bộ hướng dẫn, đôn đốc, theo dõi việc triển khai thực hiện Kế hoạch...

 
Thứ trưởng Bùi Văn Thành và các đại biểu tại Hội nghị

Tập trung đẩy mạnh các biện pháp quản lý nhà nước, biện pháp nghiệp vụ, thanh tra, kiểm tra, tuyên truyền hướng dẫn để nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở, chủ hộ gia đình trong đảm bảo các điều kiện an toàn PCCC…

Đặc biệt phải xử lý kiên quyết đối với các trường hợp vi phạm, công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng. Nơi nào để xảy ra cháy lớn thì Giám đốc PCCC hoặc Giám đốc Công an tỉnh (nơi chưa thành lập Cảnh sát PCCC) chịu trách nhiệm trước Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an. 

Chú trọng xây dựng việc diễn tập các phương án CNCH . Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức tự phòng, tự bảo vệ và tham gia PCCC, CNCH trong nhân dân…

 


Minh Hiền