Trong những năm gần đây tình hình giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản trong ngành Công an nói riêng và cả nước nói chung còn chậm, dự báo hết năm 2020 khó hoàn thành kế hoạch giải ngân.

Nguyên nhân một phần do các công trình xây dựng cơ bản được chi phối bởi nhiều văn bản quy phạm pháp luật, ảnh hưởng tình hình dịch bệnh COVIDd-19 diễn ra vào thời điểm quý 1, dẫn đến nhiều hoạt động xây dựng của cả nước bị đình trệ trong đó có đầu tư xây dựng công trình trong ngành công an...

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Trước thực tế đó, Bộ Công an đã tổ chức hội nghị thúc đẩy công tác quyết toán các dự án hoàn thành và giải ngân vốn đầu tư công năm 2020 của công an các địa phương khu vực Đông Nam Bộ, Tây Nguyên và các tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nêu lên những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện quyết toán các dự án, đồng thời đề xuất một số giải pháp nhằm giải quyết dứt điểm các tồn đọng kéo dài gây khó khăn cho công tác giải ngân vốn đầu tư công.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương, các trường CAND phía Nam cần phối hợp với các cơ quan tham mưu của Bộ, khẩn trương hoàn thiện các thủ tục đầu tư, thúc đẩy công tác quyết toán các dự án đã hoàn thành và giải ngân vốn đầu tư công.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn yêu cầu Cục Kế hoạch và Tài chính, Bộ Công an rà soát lại tiến độ giải ngân các dự án tồn tại và báo cáo lãnh đạo Bộ để có hướng khắc phục, đồng thời làm rõ trách nhiệm của tập thể, người đứng đầu đối với các dự án không hoàn thành kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công. 

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn cũng nhấn mạnh, cần rà soát lại và lên kế hoạch tập huấn cho đội ngũ trực tiếp làm việc tại các dự án đầu tư công của công an các đơn vị, địa phương. 

Bên cạnh đó, sẽ tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hiện trường, đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án đang triển khai đảm bảo tiến độ, chất lượng yêu cầu, đạt hiệu quả cao.

Bích Thủy