Tham dự hội nghị có ngài Jean- Pierre Lacroix, Phó Tổng thư ký Liên Hợp quốc (LHQ) và các vị Bộ trưởng, Tư lệnh Cảnh sát các nước.Đoàn đại biểu Việt Nam do Trung tướng Trần Văn Vệ, Quyền Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát dẫn đầu đã tham dự hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị Thượng đỉnh Tư lệnh Cảnh sát Liên Hợp quốc.

UNCOPS II đã xác định tầm nhìn chung về đóng góp của Cảnh sát LHQ trong việc ngăn ngừa xung đột, gìn giữ hòa bình và triển khai hiệu quả giá trị chiến lược này;  khẳng định các kỳ vọng của các đại biểu và các cam kết về chính trị, tài chính, hoặc nội dung khác; xây dựng và củng cố mối quan hệ đối tác chiến lược mạnh mẽ hơn giữa các nước thành viên và các đối tác Cảnh sát liên quan khác trong khu vực và quốc tế. 

Đồng thời thống nhất cam kết của Tư lệnh Cảnh sát LHQ để tối đa hóa và gìn giữ các nguồn lực đã được giao phó; thiết lập các yêu cầu về hoạt động đối với công tác Cảnh sát và cam kết của các nước thành viên để mở rộng sự hỗ trợ đối với Cảnh sát LHQ. Xác lập lộ trình cho các chương trình hành động và sáng kiến thiết thực về hoạt động gìn giữ trật tự của LHQ.

Trong bài phát biểu của đoàn Việt Nam, Trung tướng Trần Văn Vệ khẳng định, Việt Nam ghi nhận, đánh giá cao và coi việc triển khai lực lượng Cảnh sát LHQ là sáng kiến mang tính chiến lược và hiệu quả để giải quyết xung đột và khủng hoảng. Cơ chế Hội nghị Thượng đỉnh đem lại cơ hội tốt để giải quyết các mối đe dọa của tội phạm xuyên quốc gia thông qua vai trò của Cảnh sát LHQ. Cảnh sát Việt Nam ủng hộ mạnh mẽ và mong muốn cơ chế này tiếp tục được duy trì và phát triển.

Trung tướng Trần Văn Vệ cho biết, đến nay, ngoài việc Việt Nam đã cử hơn 30 lượt cán bộ sĩ quan quân đội làm nhiệm vụ liên lạc, tham mưu và quan sát viên tại Phái bộ gìn giữ hòa bình của LHQ ở Nam Xu Đăng và Cộng hòa Trung Phi, lực lượng Cảnh sát Việt Nam đang tích cực chuẩn bị các điều kiện, đào tạo cán bộ để cử lực lượng Cảnh sát tham gia tại các phái bộ gìn giữ hòa bình của LHQ. 

Lực lượng Cảnh sát Việt Nam cũng đã hợp tác chặt chẽ với lượng Cảnh sát các nước trong các khuôn khổ hợp tác đa phương và song phương về phòng, chống tội phạm như Interpol, ASEANAPOL…cũng như đẩy mạnh trao đổi thông tin, phối hợp tác chiến với lực lượng Cảnh sát nhiều nước nhằm đấu tranh có hiệu quả với tội phạm xuyên quốc gia. 

Kết quả hợp tác của lực lượng Cảnh sát Việt Nam được quốc tế ghi nhận, đánh giá cao, góp phần thực hiện thành công mục tiêu chung của cộng đồng thực thi pháp luật quốc tế, đảm bảo an ninh, hòa bình, quyền con người, sự thịnh vượng và phát triển bền vững.

Trung tướng Trần Văn Vệ, Quyền Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát và đoàn Việt Nam tại Hội nghị.

Để nhiệm vụ của lực lượng Cảnh sát LHQ phát huy hiệu quả hơn nữa trong thời gian tới, Trung tướng Trần Văn Vệ đề nghị, cần tăng cường quan hệ hợp tác giữa Cảnh sát LHQ và các thể chế hợp tác Cảnh sát hiện có như Interpol, Europol, Hiệp hội Tư lệnh Cảnh sát các nước ASEAN và các thể chế hợp tác phòng, chống tội phạm khác nhằm chia sẻ thông tin, phối hợp tác chiến…

Lực lượng Cảnh sát các nước cần sớm nghiên cứu, thảo luận và cụ thể hóa các nội dung của “Tiêu chí khuôn khổ chính sách” của Cảnh sát LHQ vào khuôn khổ pháp lý của mình, nhằm tối đa hóa tính tương đồng với Cảnh sát LHQ, từ đó hỗ trợ một cách hiệu quả. Chủ động, quan tâm bồi dưỡng, đào tạo nguồn lực cán bộ Cảnh sát ở các nước đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ của lực lượng Cảnh sát LHQ; sẵn sàng tham gia, thích ứng với môi trường gìn giữ hòa bình.  

Đẩy mạnh chia sẻ nguồn lực, thông tin giữa lực lượng Cảnh sát các nước với Cảnh sát LHQ; phát huy tối đa khả năng hỗ trợ xây dựng và nâng cao năng lực cho cán bộ Cảnh sát tham gia hoạt động giữ gìn hòa bình của LHQ.

T.H