Thượng tướng, GS.TS Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an dự Hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Trung tướng Nguyễn Thanh Nam, Phó Tổng Cục trưởng Phụ trách Tổng cục Chính trị CAND nêu rõ: Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị có nhiều nội dung, trong đó xác định đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những nội dung quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; làm giải pháp về chính trị tư tưởng trong thực hiện nghị quyết Trung ương 4, khóa XII của Đảng; đồng thời khẳng định vai trò, vị trí, ý nghĩa tầm quan trọng của việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng một cách toàn diện cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. 

Bộ trưởng Tô Lâm và GS.TS Hoàng Chí Bảo với các đại biểu tham dự Hội nghị.

Trong 2 năm qua, thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn, chỉ đạo triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong CAND gắn với thực hiện tốt Sáu điều Bác Hồ dạy và gắn với các phong trào thi đua.

Đến nay, đã ban hành 12 văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, phát động 1 Cuộc vận động "Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ" trong toàn lực lượng. 

Công an các đơn vị, địa phương đã triển khai thực hiện nghiêm túc, xây dựng chương trình kế hoạch từng năm và lựa chọn nội dung trọng tâm đột phá để thực hiện; tổ chức việc học tập Chuyên đề năm 2016 với chủ đề “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Chuyên đề năm 2017 về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa”.

GS.TS Hoàng Chí Bảo tại Hội nghị.

Qua đó, việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành việc làm thường xuyên của các tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên và chiến sỹ CAND. Sau 2 năm, đại đa số cán bộ, đảng viên, chiến sỹ luôn nêu cao tinh thần tự giác tu dưỡng, đạo đức, lối sống, rèn luyện tư thế, lễ tiết, tác phong và điều lệnh CAND; thực hiện nghiêm túc chế độ làm việc, kỷ luật lao động, chế độ học tập, trực ban, trực chiến; nêu cao tinh thần trách nhiệm vì nhân dân phục vụ; xây dựng, củng cố mối quan hệ gắn bó với nhân dân, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trung tướng Nguyễn Thanh Nam yêu cầu, sau Hội nghị học tập Chuyên đề này, Công an các đơn vị, địa phương có kế hoạch tổ chức nghiên cứu, học tập chuyên đề năm 2018 cho cán bộ, chiến sỹ ở đơn vị, địa phương mình; gắn với học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy, gắn với Nghị quyết Trung ương 4, Nghị quyết Trung ương 6, khóa XII của Đảng; Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”; Thông tư Quy định về quy tắc ứng xử của CAND.

Việc nghiên cứu, học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phải được chuẩn bị chu đáo, thông qua nhiều hình thức, biện pháp phong phú, sinh động, phù hợp với từng đối tượng, từng lĩnh vực cụ thể, lâu dài, thường xuyên, liên tục, đảm bảo tính khoa học, toàn diện và hệ thống...

Tại Hội nghị, Trung tướng Nguyễn Thanh Nam cũng đã phổ biến, quán triệt Kế hoạch số 16 của Bộ Công an về tổ chức Lễ Kỷ niệm 70 năm Ngày Bác Hồ có Sáu điều dạy CAND và Kế hoạch khánh thành khu lưu niệm Sáu điều Bác Hồ dạy tại Nhã Nam, Tân Yên, Bắc Giang vào trung tuần tháng 3-2018.

Toàn cảnh Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe GS.TS Hoàng Chí Bảo, nguyên Ủy viên Hội đồng lý luận Trung ương, chuyên gia cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh giới thiệu và truyền đạt Chuyên đề năm 2018 về “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên” trong CAND. 

GS.TS Hoàng Chí Bảo đã thuyết trình về những câu chuyện về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, một vị lãnh tụ có lối sống giản dị và đức khiêm tốn hết mực được thể hiện trong quá trình hoạt động cách mạng, trong những sinh hoạt của cuộc sống đời thường và qua những tác phẩm Người để lại cho dân tộc Việt Nam.

Từ những câu chuyện về Người, GS.TS Hoàng Chí Bảo đã liên hệ sát với những nội dung Chuyên đề năm 2018, để các đồng chí lãnh đạo chủ chốt các cấp trong toàn lực lượng CAND dễ nhớ, dễ làm theo, gây xúc động cho các đại biểu tham dự. 

Trần Xuân