Thiếu tướng Mai Văn Hà, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND kiêm Giám đốc Trung tâm dự, chỉ đạo Hội nghị.

Năm 2016, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy, lãnh đạo Tổng cục Chính trị CAND, Trung tâm Phát thanh, Truyền hình & Điện ảnh CAND đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, công tác chỉ đạo của Đảng ủy Công an TƯ, lãnh Bộ Công an về nhiệm vụ đảm bảo ANTT, xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ và xây dựng lực lượng CAND... 

Thiếu tướng Mai Văn Hà phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thiếu tướng Mai Văn Hà Trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho các đồng chí nguyên là lãnh đạo các Phòng, Ban của Trung tâm 

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thiếu tướng Mai Văn Hà đã ghi nhận, biểu dương những thành tích mà Trung tâm đã đạt được trong năm qua, khẳng định kết quả đã đạt được là kết tinh của quá trình lao động sáng tạo liên tục của cán bộ, phóng viên, biên tập viên trong việc triển khai có hiệu quả nhiệm vụ được giao trên các lĩnh vực công tác.

Đồng tình với chương trình công tác năm 2017 đã đề ra, Thiếu tướng Mai Văn Hà nhấn mạnh tới một số nhiệm vụ cần tập trung triển khai thời gian tới, trước mắt cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền và triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết TW 4 khóa XI về “Một số vấn đề cấp bách trong xây dựng Đảng hiện nay” và Nghị quyết TW 4 khóa XII của Đảng về Tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; 

Tiếp tục kiện toàn công tác tổ chức cán bộ, lấy hiệu quả công việc làm thước đo trong bố trí sử dụng cán bộ; Tăng cường siết chặt kỷ cương kỷ luật, chấp hành quy chế, quy trình theo đúng điều lệnh CAND.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Thiếu tướng Mai Văn Hà tặng bằng khen cho Đại tá Nguyễn Quang Vinh, Phó Giám đốc Trung tâm

Thiếu tướng Mai Văn Hà nhấn mạnh "để hoàn thành mục tiêu nhiệm vụ đặt ra, thời gian tới, trước tiên chúng ta phải đổi mới về cách nghĩ, cách làm theo hướng truyền thông hiện đại "Trực tiếp - thực tế - tương tác", tận dụng lợi thế về lĩnh vực đảm bảo ANTT, nâng cấp, đổi mới các chương trình, chuyên mục, hướng tới truyền thông đa phương tiện, xã hội hóa, nhưng theo đúng tôn chỉ mục đích, phục vụ nhiệm vụ tuyên truyền chính trị, nhiệm vụ thiết yếu của quốc gia. 

Trao bằng khen của Bộ trưởng BCA và danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở cho các tập thể, cá nhân

"Bên cạnh đó, quan tâm việc đổi mới cách thể hiện; cách đánh giá chất lượng sản phẩm; cơ chế nhuận bút; chế độ thưởng phạt cho từng sản phẩm để khích lệ mỗi cán bộ, phóng viên, biên tập viên năng động, sáng tạo, làm việc có trách nhiệm, đạt hiệu quả cao"...

Cũng tại Hội nghị, Thiếu tướng Mai văn Hà đã quán triệt các nội dung cơ bản của Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 72 và Hội nghị Triển khai công tác XDLL CAND năm 2017 của Tổng cục Chính trị CAND, đồng thời phát động phong trào thi đua năm 2017.

Tâm Phạm