Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy CATƯ, Thứ trưởng Bộ Công an; đồng chí Hà Ban, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương đồng chủ trì buổi làm việc.

Thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW, ngày 15-3-2018 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, Ban Thường vụ Đảng ủy CATƯ đã ban hành và tổ chức triển khai thực hiện Đề án số 08-ĐA/ĐUCA, ngày 10-8-2018 về kiện toàn tổ chức Đảng và cấp ủy trong CAND; ban hành Kế hoạch bổ sung, sửa đổi Quy định số 72-QĐ/TW, ngày 24-2-2017 của Bộ Chính trị về tổ chức Đảng trong CAND Việt Nam (Quy định số 72).

Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy CATƯ, Cục Công tác Đảng và Công tác chính trị đã nghiên cứu, xây dựng dự thảo, xin ý kiến tham gia của cấp ủy Công an các đơn vị, địa phương; đồng thời chủ động trao đổi với các cơ quan chức năng của Ban Tổ chức Trung ương tham mưu cho Ban Thường vụ Đảng ủy CATƯ trao đổi, phối hợp chặt chẽ với Ban Tổ chức Trung ương cho ý kiến chỉ đạo, chủ trương cụ thể. Trong đó, tại cuộc họp ngày 10-8, Ban Thường vụ Đảng ủy CATƯ, lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương đã thảo luận và sơ bộ thống nhất, định hướng một số nội dung sửa đổi, bổ sung Quy định số 72 của Bộ Chính trị.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Trong quá trình bổ sung, sửa đổi Quy định số 72, Cục Công tác Đảng và Công tác chính trị đã tham mưu giúp Đảng ủy CATƯ phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương tiến hành khảo sát việc thực hiện Quy định số 72 tại một số Công an đơn vị, địa phương. Tuy nhiên, qua khảo sát, trao đổi thảo luận, một số nội dung, vấn đề xuất phát từ thực tiễn còn có ý kiến khác nhau giữa các cơ quan chức năng.

Tại buổi làm việc, hai bên đã tiến hành thảo luận, đưa ra ý kiến về một số nội dung trọng tâm bổ sung, sửa đổi Quy định số 72 như: Việc lập tổ chức Đảng nơi có đặc điểm riêng, không tương ứng với tổ chức của CAND; lập chi bộ Công an xã và cơ cấu đồng chí Trưởng Công an xã tham gia cấp ủy địa phương; bổ sung nội dung quy định về số lượng cấp ủy các cấp trong CAND (trừ cấp Đảng ủy CATƯ); chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Đảng ủy bộ phận; Cơ quan chính trị trong CAND (cơ quan giúp việc cấp ủy các cấp trong CAND); việc thực hiện mối quan hệ giữa cấp ủy Công an và cấp ủy địa phương khi luân chuyển, điều động, bổ nhiệm đồng chí Giám đốc Công an tỉnh, Trưởng Công an cấp huyện, Trưởng Công an cấp xã, đồng thời chỉ định tham gia cấp ủy địa phương và chỉ định tham gia cấp ủy Công an địa phương giữa hai nhiệm kỳ đại hội…

Nâng cao hiệu quả việc chấp hành các quy định của pháp luật về PCCC tại tỉnh Lạng Sơn

Chiều cùng ngày, tại Lạng Sơn, Đoàn Thanh tra Bộ Công an tổ chức cuộc họp lấy ý kiến vào dự thảo Kết luận thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) đối với Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Lạng Sơn. Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đến dự và phát biểu chỉ đạo. Cùng dự có đồng chí Phạm Ngọc Thường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn.

Thực hiện Quyết định số 3768/QĐ-BCA-V24 ngày 25-7-2018 của Bộ trưởng Bộ Công an thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về PCCC, từ ngày 15-8 đến 12-10, Đoàn Thanh tra chuyên ngành của Bộ Công an đã tiến hành thanh tra tại 9 đơn vị trực thuộc UBND tỉnh Lạng Sơn, gồm: Văn phòng UBND tỉnh, Công an tỉnh, Sở Xây dựng, Ban Quản lý khu Kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng -Lạng Sơn, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn, UBND TP Lạng Sơn, UBND huyện Lộc Bình, UBND huyện Chi Lăng.

Phạm vi thời gian thanh tra từ 1-1-2016 đến 30-6-2018 với 3 vấn đề thanh tra: Việc tiếp nhận, ban hành các quy định về PCCC và chỉ đạo, hướng dẫn các cấp, ngành, tổ chức và nhân dân địa phương thực hiện các quy định của pháp luật về PCCC; việc tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về PCCC tại địa phương; công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm quy định về PCCC.

Tại cuộc họp, đại diện Đoàn Thanh tra Bộ Công an đã thông tin khái quát về nội dung dự thảo kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về PCCC đối với UBND tỉnh Lạng Sơn.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành cảm ơn UBND tỉnh Lạng Sơn và 9 cơ quan, đơn vị, địa phương được thanh tra đã chấp hành nghiêm túc quyết định thanh tra của Bộ Công an; tạo điều kiện thuận lợi để Đoàn Thanh tra thực hiện nhiệm vụ theo đúng kế hoạch, đạt hiệu quả.

Để nâng cao hiệu quả việc chấp hành các quy định của pháp luật về PCCC, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành đề nghị lãnh đạo UBND tỉnh Lạng Sơn và các đơn vị có liên quan quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, những mô hình tiêu biểu mang tính đặc trưng của địa bàn; khắc phục những mặt còn tồn tại, hạn chế trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về PCCC... Rà soát, đề xuất hoàn thiện các quy định của pháp luật và các cơ chế phối hợp với các địa bàn giáp ranh trong lĩnh vực PCCC…

PV

PV