Đồng chí Phạm Minh Chính, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Thượng tướng Tô Lâm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an đồng chủ trì buổi làm việc.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Trước đó, thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25-10-2017 về “Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 15-3-2018 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, Nghị định số 01/2018/NĐ-CP ngày 6-8-2018 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an, Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ Công an đã sắp xếp tổ chức bộ máy theo mô hình mới.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi làm việc

Tại cuộc họp, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính đánh giá cao việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Trung ương, Nghị định của Chính phủ về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. 

Các ý kiến phát biểu của đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, các đồng chí trong Đảng uỷ Công an Trung ương, đại diện các đơn vị chức năng của Ban Tổ chức Trung ương và Bộ Công an thống nhất xác định cần sớm kiện toàn Đảng uỷ Công an Trung ương nhiệm kỳ 2015 – 2020 phù hợp với mô hình tổ chức mới triển khai của lực lượng CAND, đảm bảo số lượng, độ tuổi, cơ cấu hợp lý, có đầy đủ tiêu chí của cấp uỷ viên theo quy định.

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại buổi làm việc.

Đồng thời xác định việc ban hành Quy định về tổ chức Đảng trong CAND là cần thiết, phải đề xuất Bộ Chính trị xem xét, ban hành để kịp thời đảm bảo sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với công tác Công an khi tổ chức bộ máy Bộ Công an đã thay đổi, đảm bảo sự đồng bộ thống nhất, xuyên suốt từ Trung ương đến cơ sở; đề nghị làm rõ thêm về mối quan hệ của cấp uỷ, xác định cơ quan đảm nhiệm công tác Đảng, công tác chính trị trong CAND.

Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Trung ương và đồng chí Bí thư Đảng uỷ Công an Trung ương cũng thống nhất chỉ đạo các cơ quan chức năng tiếp thu nghiêm túc, phối hợp chặt chẽ để hoàn thiện văn bản, thẩm định kỹ lưỡng trước khi trình Bộ Chính trị thông qua.

Quỳnh Vinh