Thay mặt Đảng bộ Công an tỉnh Lào Cai, đại tá Bùi Phú Xuất, Phó bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh báo cáo kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng của Đảng bộ Công an tỉnh Lào Cai. 

Theo đó, năm qua, cấp ủy các cấp trong Đảng bộ Công an tỉnh luôn quan tâm, quán triệt, triển khai học tập, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó, đã tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, hành động trong toàn lực lượng, góp phần đẩy mạnh phong trào thi đua Vì ANTQ, lập nhiều chiến công trong công tác và chiến đấu.
Trung tướng Nguyễn Xuân Mười, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị phát biểu tại buổi làm việc.

Sau khi nghe báo cáo và kiểm tra hồ sơ việc triển khai thực hiện của Công an tỉnh và công an một số đơn vị cấp phòng, Công an thành phố Lào Cai, Trung tướng Nguyễn Xuân Mười ghi nhận việc triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết Trung ương IV khóa XII của Đảng bộ Công an tỉnh Lào Cai. 

Đồng thời, đề nghị Đảng ủy và các cấp ủy trong Đảng bộ Công an tỉnh tăng cường kiểm tra, giám sát, đưa việc thực hiện nghị quyết đi vào thực chất. Bí thư, cấp ủy đảng, thủ trưởng các đơn vị phải nêu gương trong công tác và sinh hoạt. Mỗi cán bộ, chiến sĩ phải tự nêu cao bản lĩnh, nghiệp vụ công tác và trình độ chuyên môn. Chủ động trước mọi tình huống, không để bị động bất ngờ xảy ra... 

Qua đó, tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an Lào Cai ngày càng trong sạch, vững mạnh,  góp phần đảm bảo ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, phục vụ có hiệu quả mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Tống Huệ - Thanh Tuấn