Trung tướng Nguyễn Xuân Mười, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND dự và chỉ đạo. Cùng dự có Thiếu tướng Nguyễn Đức Minh, Cục trưởng Cục Công tác Đảng và công tác quần chúng.

Lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng có 65 học viên là đoàn viên, thanh niên ưu tú thuộc đối tượng phát triển Đảng của các Đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng ủy CATƯ. Lớp học tổ chức trong 5 ngày (từ ngày 24 – 28-4-2017), tại trụ sở Bộ Công an.

Trung tướng Nguyễn Xuân Mười cùng các đại biểu, học viên.

Các học viên sẽ được giảng viên Học viện ANND truyền đạt các nội dung về: Khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; một số nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Phát biểu tại lễ khai giảng, Trung tướng Nguyễn Xuân Mười nhấn mạnh: “Qua học tập, nghiên cứu những chuyên đề tại lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, học viên sẽ được trang bị lý luận cơ bản về xây dựng Đảng, trên cơ sở đó, bản thân mỗi đồng chí sẽ xây dựng động cơ vào Đảng đúng đắn, nâng cao ý thức tu dưỡng, rèn luyện về mọi mặt cũng như xác định phương hướng phấn đấu để trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam; Tổng cục Chính trị CAND mong muốn các học viên tham gia lớp học lần này hãy biến nhận thức thành hành động, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của mình trên mọi lĩnh vực công tác, học tập, rèn luyện, xứng đáng là những người con ưu tú trong phong trào quần chúng để sớm hội tụ đủ điều kiện trở thành đảng viên”.

Hải Chung