Trung tá Lê Hải Anh, Phó phòng Quản lý xuất nhập cảnh (QLXNC) Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, trước đây, theo quy định việc thực hiện hồ sơ cấp thị thực gia hạn tạm trú đối với người nước ngoài là 5 ngày nhưng nay đã được rút ngắn xuống còn 3 ngày. Việc cấp giấy phép vào khu vực biên giới biển cũng  giảm từ 5 ngày xuống còn 3 ngày. 

Điểm mới trong cải cách là xây dựng hệ thống đăng ký trực tuyến về đăng ký lưu trú đối với người nước ngoài. Có nghĩa việc thực hiện đăng ký lưu trú của người nước ngoài được thực hiện toàn bộ qua hệ thống Internet, người cần đăng ký không cần phải đến trụ sở Công an tỉnh để đăng ký như trước nữa… 

CBCS Công an huyện Bình Sơn trao đổi thông tin về ANTT với người dân ở khu kinh tế Dung Quất.

Công tác cải cách hành chính của Phòng QLXNC Công an tỉnh Quảng Ngãi đã góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài vào tỉnh Quảng Ngãi. 

Theo báo cáo, năm 2017, trên địa bàn tỉnh này có 36/37 chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu đạt và vượt kế hoạch; hoạt động đối ngoại được mở rộng; môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện, thu hút đầu tư tăng cao; có trên 600 doanh nghiệp thành lập mới; đã cấp phép đầu tư 102 dự án trong nước với tổng vốn đăng ký trên 70 nghìn tỷ đồng và 14 dự án FDI với vốn đăng ký 295 triệu USD. 

Theo ông Lê Viết Chữ, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi, năm 2017, kết quả về kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục của tỉnh đạt những bước chuyển biến rất tích cực. 

Để có được thành tựu đó là sự nỗ lực chung của cả hệ thống chính trị, của người dân, của cộng đồng doanh nghiệp và một phần đóng góp rất quan trọng của lực lượng Công an các cấp. 

“Lực lượng Công an đã bảo vệ được môi trường bình an để nhân dân yên tâm lao động, sản xuất. Ngay cả vấn đề quản lý hộ tịch, hộ khẩu, trước đây có những bất cập đối với người nước ngoài cho nên việc thu hút đầu tư FDI của tỉnh có khó khăn nhưng lực lượng Công an đã tham mưu chuyển hướng một bước, tức là thuận lợi trong giải quyết các tạm trú, tạm vắng của các nhà đầu tư nước ngoài, tạo điều kiện trong thu hút đầu tư nước ngoài. 

Công tác thanh tra, kiểm tra xử lý về môi trường, do yêu cầu đặt ra, các đồng chí đã nâng cao trình độ nghiệp vụ, phát hiện, xử lý các vụ về môi trường và báo cáo lãnh đạo chỉ đạo rất kịp thời”, ông Lê Viết Chữ đánh giá.

N.Thùy