Tới tham dự Đại hội có Thiếu tá Bùi Chiến Công, Phó Bí Đoàn thanh niên Tổng cục Chính trị CAND;  Đại tá Phạm Khắc Hòe, Phó Hiệu Trưởng; Đại tá Ngô Xuân Liên, Phó Hiệu trưởng.

Tại Đại hội ban chấp hành Đoàn trường nhiệm kì 2014-2017 đã báo cáo tổng kết công tác đoàn và phong trào thanh niên trong nhiệm kì và đề ra phương hướng cho nhiệm kì 2017-2019. 

Các đại biểu tại Đại hội.

Tại Đại hội, các đại biểu đã trình bày những tham luận, chia sẻ những kinh nghiệm, đánh giá toàn diện kết quả đã đạt được, xác định những tồn tại, hạn chế của hoạt động đoàn, phong trào thanh niên nhiệm kì 2014-2017, đồng thời đề xuất những phương hướng, biện pháp góp phần nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác đoàn trong nhiệm kì mới.

Đại hội đã bầu 15 đồng chí vào Ban chấp hành nhiệm kì 2017-2019 và bầu trực tiếp 9 đại biểu dự Đại hội Đoàn thanh niên tổng cục chính trị CAND. 

Quang Huy