Với khẩu hiệu hành động “Chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả - Vì bình yên biên cương Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân”, trên cơ sở các nội dung thi đua đã đề ra, các đơn vị trong cụm thi đua số II đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao.

Hình thức tổ chức phong trào thi đua ở một số nơi có sự đổi mới, phù hợp với đặc điểm, tình hình của từng Công an các địa phương, qua đó đã tạo được bước chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động, nâng cao ý thức trách nhiệm của CBCS trong thực hiện nhiệm vụ công tác chuyên môn.

Hội nghị sơ kết phong trào thi đua "Vì ANTQ" 6 tháng đầu năm 2019 - Cụm thi đua số 2 Bộ Công an.

Trong 6 tháng đầu năm, trên địa bàn 7 tỉnh, tình hình an ninh chính trị được giữ vững ổn định, trật tự an toàn xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, tội phạm được kiềm chế, không xảy ra đột xuất bất ngờ, không để hình thành các băng nhóm tội phạm hoạt động theo kiểu "xã hội đen", gây bức xúc trong dư luận xã hội.

Công an các địa phương cơ bản đạt hiệu quả các chỉ tiêu thi đua đề ra, trong đó tỷ lệ điều tra khám phá các loại tội phạm đạt từ 80% trở lên, tỷ lệ điều tra án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt trên 90%, án giết người đạt 100%.

Công tác quản lý Nhà nước về ANTT tiếp tục được tăng cường. Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ được đẩy mạnh. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng có chuyển biến tích cực, kỷ cương, kỷ luật được siết chặt.

Tại hội nghị, Công an các địa phương đã thảo luận, đánh giá những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm, và đưa ra các giải pháp khắc phục tồn tại hạn chế, đồng thời đề ra phương hướng nhiệm vụ công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019.

Trung Thực - Diệu Loan