Thiếu tướng Mai Văn Hà, Cục trưởng Cục Truyền thông CAND, đơn vị Cụm trưởng Cụm thi đua chủ trì hội nghị. 

Hưởng ứng phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" năm 2018 do Bộ Công an phát động với khẩu hiệu “Chủ động, đổi mới, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”, dưới sự chỉ đạo của Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, ngay từ đầu năm, các đơn vị thuộc cụm thi đua đã xây dựng chương trình, kế hoạch phát động phong trào gắn với các chỉ thị của Bộ Chính trị và Bộ Công an.

Thiếu tướng Mai Văn Hà, Cục trưởng Cục Truyền thông CAND, đơn vị Cụm trưởng cụm thi đua chủ trì hội nghị.

Phong trào thi đua được Đảng uỷ, lãnh đạo các đơn vị thuộc Cụm thi đua số 7 quan tâm chỉ đạo, bám sát nhiệm vụ chính trị, chức năng nhiệm vụ của đơn vị và đề ra nhiều biện pháp sáng tạo, hiệu quả. Phong trào đã tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn thể cán bộ, đảng viên, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác chuyên môn.

Đoàn kết nội bộ, kỷ cương, kỷ luật trong các đơn vị được tăng cường. Đội ngũ lãnh đạo, chỉ huy có bước chuyển biến rõ nét về tinh thần trách nhiệm, nêu gương. Cán bộ, chiến sĩ phát huy tốt tính chủ động và tinh thần trách nhiệm trong công tác.

Công tác khen thưởng được quan tâm chỉ đạo chặt chẽ, kịp thời, góp phần động viên cán bộ, chiến sĩ rèn luyện, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Trong năm 2018, các đơn vị trong Cụm thi đua số 7 đã chủ động tham mưu Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6,7 khoá XII; Nghị quyết số 22 của Bộ Chính trị về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của Bộ Công an; hoàn thành nhiệm vụ tham mưu, nghiên cứu, xây dựng Đề án “Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”…

Tập trung thông tin, tuyên truyền các chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước, Đảng uỷ Công an Trung ương và Bộ Công an về đảm bảo an ninh trật tự, xây dựng lực lượng CAND. Đẩy mạnh các chuyên mục: “Phòng, chống diễn biến hoà bình”, “Nghị quyết Trung ương 4 - Những việc cần làm ngay”, “Hành trình phá án”; tuyên truyền nhân rộng các mô hình mới, cách làm hay, điển hình tiên tiến…

Đồng thời, phối hợp với các cơ quan chức năng đề xuất phương án sắp xếp lại học viện, các trường CAND theo Đề án 106 và hướng dẫn các trường CAND xây dựng dự thảo Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy, báo cáo Bộ xem xét, quyết định.

Tổ chức triển khai đúng tiến độ, có chất lượng 24 cuộc thanh tra theo kế hoạch, 5 cuộc thanh tra đột xuất. Làm tốt công tác quản lý, nắm tình hình, kịp thời tham mưu lãnh đạo Bộ chỉ đạo giải quyết nhiều vụ việc liên quan đến khiếu nại, tố cáo phức tạp tại địa phương.

Tại hội nghị, các đại biểu có nhiều ý kiến phân tích, đóng góp, bổ sung để hoàn thiện nội dung báo cáo tổng kết phong trào thi đua của Cụm; đề ra những giải pháp, biện pháp, phương hướng các hoạt động trong năm 2019, quyết tâm thực hiện, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu đề ra. Đồng thời, Cụm thi đua đã bỏ phiếu suy tôn các danh hiệu thi đua đối với các đơn vị trong Cụm, bầu đơn vị Cụm trưởng, Cụm phó năm 2019.

L.C.