Với tinh thần làm việc khẩn trương, đề cao trách nhiệm, phát huy trí tuệ tập thể, Công an các thành phố trong cụm thi đua đã Thông qua các nội dung, kế hoạch tổ chức các hoạt động và ký kết giao ước thi đua năm 2017 với trọng tâm thực hiện chủ đề “Đổi mới, chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả - vì bình yên, vì hạnh phúc nhân dân”.

Hình ảnh tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị Trung tướng Lê Văn Đệ đã chỉ đạo một số nội dung về phong trào thi đua “Vì ANTQ” của Cụm thi đua số 1 nói chung và từng đơn vị thành viên nói riêng... cần tiếp tục duy trì, đổi mới, phát triển sâu rộng, mạnh mẽ các nội dung, yêu cầu tại giao ước thi đua trong thời gian tới...

Năm 2017, Công an TP Hải Phòng là Cụm trưởng Cụm thi đua số 1, phát huy sức mạnh tập thể, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu thi đua, góp phần vào thành tích chung của lực lượng Công an toàn quốc .


Văn Thịnh